Profil farnosti

Farnosť Sklené Teplice
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families
Miestny správca:
Vít Tužinský, 0907335812
Kapláni:
contact-informations