Blogy

« Back

FARSKÉ OZNAMY

Rímskokatolícka farnosť sv. Lukáša

v Sklených Tepliciach

Farár Vít Tužinský, tel.: 0907335812, e-mail: padrevit@gmail.com

KRST KRISTA PÁNA 

10. január 2021

ROZHODNUTÍM ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA V ŽIARI NAD HRONOM, ZO DŇA 23. DECEMBRA 2020 JE ZAKÁZANÉ VEREJNÉ SLÁVENIE BOHOSLUŽIEB

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2020/ciastka_32_2020.pdf

Deň

Liturgický kalendár

Čas

Úmysel svätej omše

Ne

10. 1.

KRST KRISTA PÁNA

 

 

Po

11. 1.

Féria

 

 

Ut

12. 1.

Féria

 

 

St

13. 1.

Sv. Hilára, biskupa a učiteľa Cirkvi
(Ľubovoľná spomienka)

 

 

Št

14. 1.

Féria

 

 

Pi

15. 1.

Féria

 

 

So

16. 1.

Panny Márie 

 

 

Ne

17. 1.

DRUHÁ NEDEĽA PER ANNUM B

 

 

ČÍSLO ÚČTU FARNOSTI: SK48 0900 0000 0000 7433 5962

Next