Blogy

« Back

FARSKÉ OZNAMY

Rímskokatolícka farnosť sv. Lukáša

v Sklených Tepliciach

Farár Vít Tužinský, tel.: 0907335812, e-mail: padrevit@gmail.com

TRETIA NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA
krst pána

ROK RODINY
(19. 3. 2021 - JÚN 2022)

 

8. január 2022

  • Sväté omše kvôli ochoreniu COVID-19 nebudú.
  • Náš diecézny biskup udelil všeobecný dišpenz od povinnosti zúčastniť sa na svätej omši v nedeľu a v prikázané sviatky.
  • Prispieť na chod farnosti môžete na číslo účtu SK48 0900 0000 0000 7433 5962
  • S prvoprijímajúcimi deťmi sa budeme stretávať  v nedeľu o 14:30 hod. cez Google Meet
  • S birmovancami sa budeme stretávať v nedeľu o 15:30 hod. cez Google Meet

Upratovanie kostola: 

Deň

Liturgický kalendár

Čas

Úmysel svätej omše

Ne

9. 1.

tretia NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA
krst pána

---------------

--------------------------------------------------------

Po

10. 1.

Pondelok 1. týždňa v Cezročnom období

---------------

--------------------------------------------------------

Ut

11. 1.

Utorok 1. týždňa v Cezročnom období

---------------

†------------------------------------------------------

St

12. 1.

Streda 1. týždňa v Cezročnom období

---------------

------------------------------------------------------- 

Št

13. 1.

Štvrtok 1. týždňa v Cezročnom období

13:00

Pohrebná svätá omša za zosnulú Magdu Janíčkovú

Pi

14. 1.

Piatok 1. týždňa v Cezročnom období

---------------

--------------------------------------------------------

So

15. 1.

Sobota 1. týždňa v Cezročnom období

---------------

--------------------------------------------------------

Ne

16. 1.

DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

---------------

--------------------------------------------------------

 

Previous Next