Blogy

« Back

FARSKÉ OZNAMY

Rímskokatolícka farnosť sv. Lukáša

v Sklených Tepliciach

Farár Vít Tužinský, tel.: 0907335812, e-mail: padrevit@gmail.com

DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

ROK SVÄTÉHO JOZEFA

11. apríl 2021

Všetkým vám, milí farníci, vyprosujeme a želáme požehnanú Veľkú noc!
Nech svetlo Pánovho zmŕtvychvstania prežiari naše srdcia. 

Celú veľkonočnú liturgiu preniká určitý pocit novosti: nová je príroda, lebo v severnej hemisfére Veľká noc sa kryje s jarným prebúdzaním prírody; nový je oheň a voda; nové sú srdcia kresťanov, obnovené vo sviatosti pokánia; nová je takpovediac Eucharistia, a to všetko sú znaky nového stavu života, ktorá nastolil Ježiš Kristus svojím zmŕtvychvstaním. (Porov. Direktórium o ľudovej zbožnosti a liturgii, 150).

Deň

Liturgický kalendár

Čas

Úmysel svätej omše

Ne

11. 4.

DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

ÚPLNÉ ODPUSTKY: Každý, kto si dnes pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole alebo v kaplnke nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca) a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem ti), môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očisti podľa Dekrétu o odpustkoch, ktoré sa viažu na úkony úcty k Božiemu milosrdenstvu, ktorý vydala 29. 6. 2002 Apoštolská penitenciária a odobril ho svojím podpispom pápež Ján Pavol II

 

 

Po

12. 4.

Pondelok po 2. veľkonočnej nedeli

 

 

Ut

13. 4.

Utorok po 2. veľkonočnej nedeli

 

 

St

14. 4.

Streda po 2. veľkonočnej nedeli

 

 

Št

15. 4.

Štvrtok po 2. veľkonočnej nedeli

 

 

Pi

16. 4.

Piatok  po 2. veľkonočnej nedeli

 

 

So

17. 4.

Sobota po 2. veľkonočnej nedeli

 

 

Ne

18. 4.

TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Na budúcu nedeľu bude zbierka na seminár.

Začína TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA. Veriaci, ktorý sa v tomto týždni nábožne zúčastní verejnej pobožnosti za kňazské a duchovné povolania, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky (porov. EI, bod 5). Počas celého týždňa možno do spoločných modlitieb veriacich vkladať úmysel za duchovné povolania. 

 

 

ČÍSLO ÚČTU FARNOSTI: SK48 0900 0000 0000 7433 5962

Next