Blogy

« Back

FARSKÉ OZNAMY

Rímskokatolícka farnosť sv. Lukáša

v Sklených Tepliciach

Farár Vít Tužinský, tel.: 0907335812, e-mail: sklene.teplice@fara.sk

SEDEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ROK SVÄTÉHO JOZEFA

26. júl 2021

Upratovanie kostola: Alena Tadianová a Jana Beňová

Deň

Liturgický kalendár

Čas

Úmysel svätej omše

Ne

25. 7.

SEDEMNÁSTA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK "B"

10:00

† Anna a Ernest Ošustoví

Po

26. 7.

Sv. Joachima a Anny, rodičov Preblahoslavenej Panny Márie
(Spomienka)

---------------

--------------------------------------------------------

Ut

27. 7.

Sv. Gorazda a spoločníkov
(Spomienka)

Dnes si pripomíname 10. výročie odchodu do večnosti biskupa Mons. Rudolfa Baláža. 

---------------

--------------------------------------------------------

St

28. 7.

Streda 17. týždňa v Cezročnom období

---------------

--------------------------------------------------------

Št

29. 7.

Sv. Marty
(Spomienka)

---------------

--------------------------------------------------------

Pi

30. 7.

Piatok 17. týždňa v Cezročnom období

---------------

--------------------------------------------------------

So

31. 7.

OSEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

(Večerná omša je z nasledujúcej slávnosti)

19:00

† Alžbeta Tadianová

Ne

1. 8.

OSEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

10:00

Za farníkov

ČÍSLO ÚČTU FARNOSTI: SK48 0900 0000 0000 7433 5962

Next