« Back

Evanjelizácia Slovenska - ako ju vidíte Vy?

Evanjelizácia Slovenska - ako ju vidíte Vy?

Milí hostia tejto stránky a zvlášť Vy členovia tejto komunity, ktorí ste tu zaregistrovaní a zapájate sa tu svojimi článkami, komentármi. Obraciam sa na Vás s pozvaním na návštevu do istej slovenskej domácnosti a s prosbou zároveň. Ale pekne po poriadku a začnem tak trochu netradične:

Novembrová sobota sa chýlila k večeru. Vonku sa čoraz hlasnejšie o slovo hlásila tma, ale aj prízemný jesenný mrázik. Obývačku zohrieval a osvetľoval oheň z krbu, ktorý si zároveň spieval svoju monotónnu, ale príjemnú praskavú pieseň.
Môj hostiteľ a ja, nakoľko sme sa dlhšiu dobu nevideli, sme viedli debatu o práci, rodine, vzťahoch a rôznych aktivitách. Keď prišla reč aj na moju misijnú prácu, zrazu sa ma môj známy (nie je to ten, ktorý ma inšpiroval k napísaniu článku Poznáš Ježiša?) spýtal: „Čo na to povieš?“ Nechápavo som sa na neho pozrel a odvetil: „Neviem na čo sa pýtaš?“ „No ako vidíš evanjelizáciu Slovenska?“ – spresnil svoju otázku. Zamyslel som sa, polohlasne zopakoval otázku, v duchu poprosil Ducha Svätého o pomoc, nadýchol sa a začal:

Teraz však opis skončím a svoju odpoveď nezačnem (uverejním ju neskôr), ale obraciam sa na Vás: „Čo si o tom myslíte Vy? Ako vidíte evanjelizáciu Slovenska? Čo Vás napadá ako prvé, bez toho, aby ste čítali nejaký komentár, či dlhší čas uvažovali nad odpoveďou?“
Obraciam sa na Vás pretože už len tým, že ste tu zaregistrovaný máte aktívny podiel na tejto evanjelizácii. A mnohí z Vás bojujete v prvej línii, či už kňazi, rehoľné sestry, katechéti, laici slúžiaci ako animátori, alebo iným spôsobom, alebo ste rodičmi, ktorí vedú svojich blízkych k Bohu. Verím tomu, že Vám záleží na tom, aby ľudia na Slovensku prežívali Božiu lásku, blízkosť a záchranu.

Z vyššie uvedeného to tu môže priniesť obohacujúce a inšpirujúce postrehy, vytvárajúcu zaujímavú mozaiku obrazu evanjelizácie Slovenska. A mne skúšku správnosti či som vo svojej odpovedi priateľovi nestrelil capa.
Vám všetkým, ktorí sa podelíte o svoj pohľad už vopred úprimne ďakujem.

Jozef

Súvisiaci článok:

Evanjelizácia Slovenska - ako ju vidím ja

Comments
sign-in-to-add-comment
Neviem,ak som sa niekoho dotkla,prepáčte,ale ako vy viete,či ja o Bohu hovorímemoticon
Posted on 10/15/12 8:00 PM in reply to Peter Václavik.
Presne,nebudeme sa predbiehať pred ľuďmiemoticon
Posted on 10/15/12 8:01 PM in reply to Anna Václavová.
Mne sa veľmi páčia tieto "jednoduché" svedectvá matiek, Nicole aj Jarka:0) Veď mnoho ľudí by chcelo robiť neviem čo, a nedokážu mať doma radosť a pokoj. No je treba aj evanjelizátorov - mužov a ženy. Každý nech dá, čo má a čo môže. Myslím, že tak to bolo aj myslené. ve´d môžeme dať len to - práve to - čo máme, nie to, čo nemáme. Sme rôzni a tak je to dobre. verím, že nikto nič nevyčíta, že je to oslovenie pre tých, ktorí môžu nájsť možnosti a pre tých, ktorí by vedeli a mohli pomôcť:0)))
Posted on 10/16/12 1:16 PM in reply to Jarmila Haragová.
Poviem to jednoducho: každodenná modlitba ruženca v rodinách, v obývačke. Diabol koná v rodinách, nie v kostoloch. Preto je nevyhnutná každodenná modlitba v rodine. Prečo ruženec? Lebo ruženec je veľmi vhodný na spoločnú ústnu modlitbu. Zároveň je to rozjímavá a kontemplatívna modlitba. Ruženec je Kristocentrická modliba! Matka nás privádza k Synovi cez túto jednoduchú modlitbu. Keď sú v rodine malé deti, stačí povedať tajomstvo Otčenáš, 10 krát Zdravas s Sláva Otcu... Deti sa veľmi radi predmodlievajú. My sa takto, s deťmi, modlievame cez Google Meet po slovensky a po taliansky. https://apps.google.com/intl/sk/meet/how-it-works/
Panna Mária so Svojím Synom koná!
Posted on 3/12/21 8:57 AM.
Problém predevanjelizácie a evanjelizácie a ich účinnosť spočíva v našom vzťahu s Ježišom a našom vzťahu s našimi blížnymi. Náš vzťah s Ježišom je postavený na tom, či ho máme vo sviatostnej forme v našom srdci. Teda sme bez ťažkého hriechu. Naše vzťahy ku blížnym, priateľom aj nepriateľom, majú vychádzať z nášho vzťahu s Ježišom. Teda: ,,Všetko na slávu Božiu a na spásu ľudí!" Ak necháme milovať Ježiša, ktorý je v našom srdci, tých, ktorých práve stretávame, tak je naše svedectvo hodnovernejšie, lebo vychádza z Ježiša v našom srdci. Ak je naše svedectvo naplnené láskou k Bohu a ku blížnemu, a Ježiš je Láska, potom pre nášho blížneho platia aj Ježišove slová: ,,Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený; bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu." (Jn 10,9) Kto teda stretne Ježiša cez naše srdce, tak môže ,,vojsť a byť spasený". Naše skutky milosrdenstva potom budú svedčiť vierohodné svedectvo, a naši blížni, ktorých stretneme, skôr uveria v živého Boha v našom srdci...
Posted on 3/12/21 1:56 PM.
Showing 61 - 65 of 65 results.
of 4