All Blogs »

Tag: utrpenie

Spolu na ceste - životnej aj krížovej

Pred dvoma rokmi na začiatku pôstneho obdobia som vnímal pozvanie na modlitbu krížovej cesty – k rozjímaniu o jednotlivých zastaveniach. Jedno zastavenie – jeden deň, ráno v modlitbe či v priebehu dňa. Nasledujúce riadky sú ozvenou a ovocím tohto „putovania“ a zároveň pozvaním na krížovú cestu.
Read More About Spolu na ceste - životnej aj krížovej »

Dôstojnosť uprostred krutosti

Prežívanie utrpenia hodné Bohočloveka!
Read More About Dôstojnosť uprostred krutosti »
Showing 1 result.