« Back

Kto je Ježiš Kristus?

Kto je Ježiš Kristus?

Kľúčová otázka na ktorej stojí, alebo padá naša viera.

Niektorí ho považovali za proroka a mali pravdu, no nie celú. Iní za učiteľa a aj oni mali pravdu, ale nie úplnú. Ďalší zas za divotvorcu, ale ani to nie je všetko. 

Kto je teda? 
Odpoveď dáva apoštol Peter: „Ty si Mesiáš Syn živého Boha.“ (Mt 16.16). Aj otec lži a klamstva pravdivo priznáva: „Viem, kto si: Boží Svätý.“ (Mk 1.24) „ ... Syn najvyššieho Boha.“ (Mk 5.7;Lk 8.28).

JEŽIŠ JE BOŽÍ SYN!

Nie je len prorokom. On je vyplnením proroctiev! Keď učí, tak v autorite Božieho Syna.
Uzdravuje, kriesi, ...pretože je Boh. Jeho najväčšou lekciou je KRÍŽ. Až tam ho doviedla láska. A najväčším zázrakom to, že VSTAL Z MŔTVYCH. A hovorí: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi.“ (Mt 28.18) Taktiež: „Ja som s Vami po všetky dni.“ (Mt 28.20) – A tak každý deň, či je naplnený úspechom a radosťou, či búrkou nepokoja, strachu, sklamaní a samoty, vždy sa môžeš spoľahnúť na Jeho blízkosť. 

„A za koho ma pokladáte vy?“ (Mt16.15). – Mnohí ľudia na túto Ježišovu otázku odpovedajú slovami apoštola Tomáša: „Pán môj a Boh môj“ (Jn 20.28). No žiaľ, sú mnohí, ktorí na svoju škodu považujú Ježiša „len“ za nezvyčajného človeka patriaceho do minulosti. – Do ktorej skupiny patríš Ty?

Ježiš uzdravoval, kriesil, robil zázraky – menil ľudí. Ale to, ako zmenil mňa (a naďalej mení), je pre mňa jeden z najväčších zázrakov a dôkazom Jeho Božskej moci a lásky. Podobne ako Lazárovi, aj mne povedal: „Jozef, poď von!“ Aj mňa povolal z hrobu starého života naplneným hriechom, smútkom a prázdnotou do nového života naplneného odpustením, pokojom a radosťou – k životu v Jeho blízkosti. 

Počas písania týchto záverečných riadkov ma opäť preniká vyššie položená Ježišova otázka a zároveň aj Tomášova odpoveď na ňu. Odpoveď, ktorej význam a dôsledok, čo to pre mňa znamená, si mám ešte viac uvedomiť.

Jozef

Súvisiaci článok:

Kto je ON? A čo to pre nás znamená?

Zatiahni na hlbinu

Next
Comments
sign-in-to-add-comment
Jarmila Semanová
"A za koho ma pokladáte vy?"

Máme tu jedinečnú možnosť zdieľať sa o samotnom Ježišovi.

Poďme sa navzájom podeliť o tom, za koho my pokladáme Ježiša.

Áno, Jožko, Ježiš je predovšetkým Božím Synom. Boh a človek zároveň.

Je však pre mňa Ježiš tým, ktorý chce, aby som trpela?

Je Ježiš ten, kto mi kladie na plecia kríž?
Posted on 2/5/12 1:57 PM.
Ježiš je mojím bratom. On mi pomáha niesť kríž, ktorý mi na plecia kladie Pán Boh.
O tejto pomoci by sa dalo písať veľa. Zhrniem to však takto: Pane Ježišu ďakujem Ti, že si sa za mňa obetoval a aj za to, že prebývaš vo svätostánku. Vďaka Ti Ježišu, že ma tak miluješ!
Posted on 2/5/12 5:04 PM in reply to Jarmila Semanová.
Jarmila Semanová
Jarmilka,

určite poznáš z Evanjelií Ježišove výroky: " Ja a Otec sme jedno. " Alebo na inom mieste: " Robím iba to, čo vidím robiť Otca." Alebo ako povedal jednému z učeníkov: " Prečo vravíš - ukáž nám Otca? Veď kto vidí mňa, vidí Otca" ...

Ježiš s Nebeským Otcom žijú v absolútnom zjednotení. Nie je nič rozdielne v ich konaní. Ani vtedy a ani dnes.

Ak teda Ježiš počas svojho pozemského života žiadnemu z ľudí nepovedal: "Kladiem Ti na plecia kríž " - čo nás vedie k tomu, že sme presvedčení, že Otec toto robí?
Posted on 2/5/12 6:49 PM in reply to Jarmila Haragová.
Dáva nám ich preto, aby sme rástli vo svojej dokonalosti.
Ak som ochotná prijať do svojho života Ježiša, mala by som ho prijať aj z jeho krížom, keď on trpel nevinne, o čo viac by som mala trpieť ja za svoje hriechy?
Znakom kríža začíname a aj končíme deň.
V mene Otca, /prosíme o múdrosť/ i Syna, /o lásku/ i Ducha Svätého, /o silu/.
Vďaka, že si mi pripomenula túto jednotu.
Posted on 2/5/12 8:11 PM in reply to Jarmila Semanová.
Jarmila Semanová
Boh nemá problém aj z ťažkostí, chorôb a trápení, ktorými prechádzame, vyťažiť pre nás dobro - to ale neznamená, že Nebeský Otec nám dáva ťažkosti, choroby a trápenia.
Posted on 2/5/12 9:00 PM in reply to Jarmila Haragová.
Odpovede na tvoje otázky sú úplne na začiatku sv. Písma!
Čo Ti Jarka hovorí dedičný hriech?
Čo povedal Pán Boh žene ?
" Veľmi rozmnožím tvoje trápenie a ťarchavosť, v bolesti budeš rodiť deti a hoci budeš po mužovi túžiť, on bude vládnuť nad tebou."
A Adamovi povedal:
" Nech je prekliata zem pre teba, s námahou sa z nej budeš živiť po všetky dni svojho života. Tŕnie a bodľačie ti bude rodiť a ty budeš jesť poľné byliny. V pote svojej tváre budeš jesť svoj chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, z ktorej si bol vzatý, lebo prach si a na prach sa obrátiš!!
Posted on 2/6/12 6:47 PM in reply to Jarmila Semanová.
Ak je Ježiš Boží syn a ja som sa krstom stala Božie dieťa, nie sme vari brat a sestra?
Nie sme bratmi a sestrami všetci ak máme jedného Otca?
Pán Ježiš je však prvorodený!
Posted on 2/6/12 6:51 PM in reply to Jarmila Haragová.
Opravujem sa v mojom znaku kríža mi chýba AMEN.
Posted on 2/6/12 6:55 PM in reply to Jarmila Haragová.
"Vy to viete - Ježiš znamená Spasiteľ. Spása sa týka duše i tela. Kto Ježišovo meno vyslovuje s pravou vierou, povstáva z chorôb a z hriechu, lebo v každej duchovnej, či telesnej chorobe je diablov pazúr, ktorý spôsobuje telesné choroby, aby utrpením tela privádzal k vzbure a zúfalstvu, a tiež duševné utrpenia, aby privádzal ľudí k zatrateniu."

"Teda podľa teba v každom nešťastí ľudského rodu nechýba Belzebul."

"Nechýba. Cez neho vstúpili na svet choroba a smrť. A rovnako i zločin a skazenosť vstúpili na svet cez neho. Keď vidíte človeka sužovaného nejakým nešťastím, uvedomte si, že trpí kvôli Satanovi. Keď vidíte, že niekto je príčinou nešťastia, uvedomte si aj to, že on je nástrojom Satana."

"Choroby však prichádzajú od Boha."

"Choroby sú neporiadkom v poriadku. Lebo Boh stvoril človeka dokonalého. Neporiadok, ktorý Satan vniesol do poriadku vytvoreného Bohom, priniesol so sebou choroby tela a ich dôsledky, čiže smrť, alebo neblahú dedičnosť. Človek zdedil od Adama a Evy prvotný hriech. Avšak nielen ten. A hriech sa stále väčšmi šíri a zasahuje tri zložky človeka - stále nerestnejšie, a preto slabšie a chorľavejšie telo, stále pyšnejšiu, a preto skazenejšiu morálku, a stále nevernejšieho, čiže stále modloslužobnejšieho ducha. Preto sa treba naučiť meno, ktoré vyháňa Satana, vtláčať ho do mysle i srdca, vložiť ho do vlastného ja ako pečať vlastníctva."

"Čo? Ty nás vlastníš? Kto si, že si tak veľmi veríš?"

"Kiež by to tak bolo! Ale nie je. Keby som vás vlastnil, boli by ste už zachránení. A mal by som na to právo. Lebo ja som Spasiteľ a mal by som mať svojich spasených. Spasím však tých, ktorí vo mňa uveria."

(Evanjelium, ako mi bolo odhalené - Mária Valtorta - Ježišove slová pre ľud, ktorý prichádza za ním na Krásnu Vodu - úryvok)
Posted on 2/6/12 9:10 PM.
Jarmila Semanová
Ježiš je môj jediný Spasiteľ.

On vzal na seba všetky naše hriechy a vyniesol ich až na kríž.

No nezomrel naveky - Otec Ho vzkriesil a už viac neumiera. Už netreba žiadnej smrti, lebo Ježišova obeta je DOKONALÁ A DOKONANÁ.
Posted on 2/6/12 10:08 PM in reply to Jarmila Haragová.
Aj pre mňa bola Biblia zaprášenou knihou v druhom rade vzadu za " normálnymi" knihami, ktoré sme mohli mať viditeľne v knihovničke...
Aj pre mňa bol Ježiš bytosťou z vianočnej rozprávky, i týraným nevinným z krváku o ľudskej zlobe a napriek absencii dôkazov, aj o potrestanej nevine.

potom sa stal magnetom, čo ma priťahoval nevedno prečo,
potom sa stal odpoveďou na môj vnútroný hlad, ktorý sa nedal ničím iným nakŕmiť, záplatou na moje diery a defekty v duši, dekou ktorou som sa začala od istého času nevýslovnej zimy prikrývať, krbom ku ktorému chodím aby ma "presálalo" jeho teplo, Bútľavou vrbou, do ktorej môžem vyplakať a vykričať všetko, tým čo so mnou mlčí, ak mám spleen, čašníkom ktorý stojí a čaká, kedy mu nastavím hrnček, aby ho mohol sebou naplniť, trofejou ktorá sa nedá vybojovať iba dostať ako dar, priateľom, čo má vždy čas práve na mńa a moje neriešiteľné problémy, alebo akútne radosti...
predstavuje cestu po ktorej som poškuľovala a teraz sa snažím znovu a znovu na ńu nastupovať po tom, čo som sa nechala uniesť zberom jahôd a húb a konárikov a kamienkov vedľa tej cesty...
priateľom, s ktorým mi horí srdce, keď mi vysvetľuje písma... Otcom, ktorý ma mapriek mojej hnomtnosti vládze vykložiť si na kolená a pritúliť k JEho srdcu, bratom s ktorým môžem budovať svoj dom, synom ktorého môžem prikrývať, ke´d mu je zima, matkou ktorá ma dojčí mliekom milosti, pokladom ktorý nechcem skrývať , zakopávať ale stále sa potešovať z jeho nesmiernej hodnoty a možnosti používať si ho dosýtosti.... vodou ktorá hasí môj smäd, chlebom ktorý sýti moje telo ducha i dušu
mojim všetkým pre môj život
štartom cestou i cieľom
Posted on 2/7/12 9:37 AM.
„Ak budete mať vieru ako horčičné zrnko a poviete tomuto vrchu: „Prejdi odtiaľto ta“ – prejde. A nič vám nebude nemožné.“ Nie je dobre ak svoju pozornosť zameriame na vrch a nie na Boha. Vtedy ostane vrch vrchom a možno sa ešte väčší. Ak však uprieme zrak na Boha a nie na vrch - to je cesta k jeho odsunu.
A preto Ti ďakujem, že si poetickým spôsobom opäť upriamila pozornosť na Boha.
Posted on 2/7/12 7:55 PM in reply to Otília Ferenčíková.
Otka krásne si to opísala. Ježiš . Moje všetko.
Posted on 2/8/12 8:36 PM.