« Back

O modlitbe za voľby, a nielen tie najbližšie

O modlitbe za voľby, a nielen tie najbližšie

Na pulze týchto dní.

 

„Nie politici a ich tajné rokovania za zatvoreným dverami, ale ľudia, ktorí  sa modlia, rozhodujú o osude sveta.“ – To sú slová z kázne o modlitbe, po ktorých sa dotyčný kňaz pýta, ako by asi vyzeral svet bez modlitby. – Alebo slová iného kňaza, ktorými vysvetľoval časť z listu sv. Pavla Timotejovi (1Tim 2.1-3): „Tak ako sa budeme modliť za tých hore, tak sa my dolu budeme mať.“

Slovensko bezpochyby nevyhnutne potrebuje modlitbu a projekt 40 dní teraz je jednou z (nie jedinou) odpovedí na túto potrebu. Po prečítaní konkrétnych úmyslov modlitieb a pôstu (http://40dni.tvojavec.sk/modlitba-a-post) si dovolím trochu polemizovať, no zvlášť navrhnúť či doplniť tieto úmysly o ďalšie dva aj s ich odôvodnením.

Spomínané úmysly pozostávajú z deviatich bodov, ktoré majú len jedného menovateľa: politikov. Aby politici hľadali pravdu; politici rešpektovali... ; politici nekradli; bojovali atď. Pri čítaní týchto bodov, ale aj po prečítaní blogu Nech sú bezúhonní, bohabojní a požehnaní, ma napadlo, že z nich chceme mať svätcov, čo by vlastne nebolo zlé :-). Nechcem spochybňovať tých, ktorí to napísali a už vôbec nie Boha a jeho moc. Avšak! Prosím, buďme realisti. Chceme od Boha nadprirodzený zásah, doslova zázrak, netvrdím, že on toho nie je schopný, ale on robí zázraky aj prirodzeným spôsobom v dlhšom časovom horizonte, a nielen rýchlo kvasený úspech. Prichádzajú mi na myseľ Izraeliti, ktorí sa dostali do zasľúbenej zeme, ale nebolo to hneď, nebolo to ľahké a mnohí sa toho ani nedožili.

Ako Božie pôsobenie vidím napríklad aj to, že po posledných voľbách sa do parlamentu nedostalo isté nemenované hnutie. To, že teraz SDKÚ poklesom preferencií dostala frčku do nosa, ktorá ich dúfam  privedie k sebareflexii. To, že liberálna SaS má podľa posledných prieskumov 5-6,6 % a nie 12 % ako pred rokom a pol. A zvlášť v tom, že strane, ktorá zneužíva národné cítenie Slovákov na svoje obohatenie, hrozí, že sa nedostane do parlamentu. A som otvorení na ďalšie pôsobenie, zvlášť po voľbách.

Roky tvrdím, že jedným z našich najväčších problémov je nedostatok rozoznania. Chýba rozoznanie toho, čo je čierne a čo biele, čo je zlé a čo dobré, toho, čo je teraz príjemné, ale aj drahé od toho, čo je potrebnejšie. Rozoznanie toho, čo je lož a čo nie, toho, čo je „medzi riadkami“, resp. toho, čo nie je povedané vôbec. Rozoznanie, ktoré zabráni zneužitiu našej dôvery – jednoducho, že sa nedám „opiť suchým rožkom“ a nenaletím na prázdne populistické reči. Som si istý, že keby ľudia viac rozoznávali, nemali by sme tu prepytujem politický zverinec (kauzy Gorila a Sasanka či „láskyplné“ vzájomné titulovanie sa politikov somárom či ratlíkom).

Vyvstáva tu otázka: Koho voliť? Otázka, s ktorou asi nie je dobré ísť za tými, ktorí kandidujú, pretože každý bude tvrdiť, že to práve on je hodný našej dôvery. Ani ako v lotérii si hodiť kocky či ťahať lístky. A práve tu vidím potrebu modlitby za to, aby ľudia v nastávajúcich voľbách šli voliť a rozoznávali, zvažovali, komu dajú svoj hlas.

A nielen to. Je nevyhnutná výmena politikov. Potrebujeme ľudí, ktorým Slovensko nebude ležať len na jazyku, a to aj tak len pred voľbami, ale na srdci. Potrebujeme  novú generáciu ľudí, vďaka ktorým sa naša politika stane kultúrnejšou, slušnejšou, čistejšou a spravodlivejšou. Ale to sa nestane zo dňa na deň a len tak. A tu vidím ďalšiu intenciu pre naše modlitby a pôsty, avšak toto je na dlhší čas, nielen na 40 dní.

Peter, Lukáš a všetci ostatní, ktorí stojíte za projektom 40 dní teraz. Robíte dobrú vec. Burcujete ľudí k modlitbe a sebazapieraniu, čo Boh určite premení na požehnanie nás všetkých a určite aj k postupnej vnútornej zmene niektorých politikov. Prebúdzate v ľuďoch zodpovednosť za našu krajinu a za veci verejné, čo je dnes v situácii poznačenou ľahostajnosťou a znechutením veľmi dôležité. Ďakujem Vám a zároveň prosím, keďže to máte rozumne zorganizované a dobre rozbehnuté, nech tento projekt neskončí 10 marca. Kiežby pokračoval i ďalej, a tak ako je rozpis na Vašej stránke do volieb, nech má svoje pokračovanie aj v nasledujúcich rokoch. Pozmením trochu motto: „Radšej sa  štyri roky modliť, ako potom štyridsať banovať. “ Rozdiel medzi 40 dní teraz a 4 roky teraz je výrazný, a to v tom, že druhý menovaný je na dlhú trať, ale rozdiel bude aj v požehnaní. Nedeľné evanjelium (Mk 2. 3-12) nás povzbudzuje, aby sme prichádzali k Ježišovi a s vierou mu prinášali iných ľudí. Kiežby medzi nimi nechýbali nielen politici, ale aj tí, ktorí o nich rozhodujú a kiežby to nebolo len na teraz.

Na záver krátka ozvena z modlitby. Rád sa modlím žalmami. Pri nedávnom čítaní žalmu 44 moju myseľ spontánne zaujala situácia Izraelitov spomínaná v žalme. Počas rozjímania som sa zrazu prichytil, že nevediac ani od ktorej chvíle uvažujem nad iným národom - Slovenským. Aj tento žalm ma vedie v týchto dňoch, aby som ako Ninivčan obliekol svoje srdce do vrecoviny a pokorne prichádzal k Bohu a prosil ho o milosrdenstvo pre našich politikov a nielen pre nich.

Jozef

Comments
sign-in-to-add-comment
Jozef, rozvážne slová: problém na Slovensku nie sú až tak politici, skôr je (dlhodobý) problém vo voličoch (ktorý si výstižne popísal). Za socializmu sa na voľbách zúčastňovalo cca 99% občanov a nevadilo im, že je to fraška a nie voľba. Nezúčastniť sa v tej dobe na voľbách nebolo bez následkov (osobných). Aj dnes je tu veľa ľudí z tej doby, ktorí už asi nedokážu prekonať svoj tieň - s komunistami bolo "zviazaných" príliš veľa ľudí a zostala im nejaká "slabosť" na demagógov rôzneho zafarbenia. Stále viac je však medzi nami voličov, ktorí žijú v novej situácii a treba sa modliť, aby dôsledne hľadali pravdu a nedali sa vodiť "za nos" prázdnymi rečami.
Dovolím si však polemizovať s Tvojou vetou: "Je nevyhnutná výmena politikov. Potrebujeme ľudí, ktorým Slovensko nebude ležať len na jazyku, a to aj tak len pred voľbami, ale na srdci." S druhou vetou súhlasím. V prvej vete mi však chýba "kvantifikácia" - všetkých? väčšinu? niektorých? "všetkých" by som nebral - na kandidátkach sú (a dnes treba povedať, že aj pred pár týždňami boli) aj politici, na ktorých tá druhá veta platí ako uliatá. Aby sme potom so špinavou vodou nevyliali aj dieťa. Bál by som sa, ak by sa do parlamentu dostali samé "nové tváre". Pri všetkej úcte k novým kandidátom treba pamätať, že aj skúsenosti majú svoje miesto - najmä tých, ktorí už dokázali to, čo je v Tvojej druhej vete. Aby sme znova neobjavovali "Ameriku".
"väčšinu?" - to sa asi ťažko na jeden krát podarí a myslím, že to nie je až také dôležité. Dôležitejšie je to, aby sme my ostatní dokázali na politikov vyvíjať vyšší "tlak" zdola. Pár ľudí vyšlo na ulice a nezostalo to bez odozvy. A štyri roky modlitieb budú mať oveľa väčšiu silu - ale treba doplniť aj modlitby za voličov a každý hlavne za seba, aby sme dokázali rozlišovať aj v drobnostiach každodenného života. Ale už moc píšem!
Posted on 2/21/12 1:08 PM.
Peter dobrý postreh. Už pri písaní toho odseku som tušil, že tá veta je "napadnuteľná" a v kútiku duše som dúfal, že niekto tak aj spraví, aby som v diskusii objasnil ako to myslím, pretože blog som nechcel zbytočne naťahovať. Čiže vďaka a treaz k tomu ako som to myslel. Ide mi o postupnú výmenu nie naraz, to by naozaj bola divočina. Postupnú obmenu pri ktorej bude viac tých ľudí, ktorým leží Slovensko na srdci, ktorí aj dostanú príležitosť sa prejaviť, presvedčiť nás o svojich úmysloch a kvalitách a tak si získať našu dôveru.
Ono to znie ako ilúzia, ľudskými silami nedosiahnuteľné a práve tu je priestor na modlitbu a na Božie pôsobenie ako odpoveď na naše volanie. Ale to je na dlhšiu dobu a práve preto navrhujem modliť a postiť sa viac ako 40 dní, čiže v projekte pokračovať.
Posted on 2/21/12 2:48 PM in reply to Peter Václavik.