« Back

Prorok čas

Prorok čas

Ozvena „dušičkového“ času, alebo keď dnešok hovorí o budúcnosti.

Už niekoľko rokov zvláštnym spôsobom prežívam obdobie, ktoré na prvý pohľad neponúka toľko radosti – obdobie, ľudovo nazývané dušičkové. S realitou smrti a toho, čo nasleduje potom, sa nestretávame až tak často. Občas, keď sme na pohrebe, sa akosi sama natíska otázka: Čo bude ďalej? Práve tento dušičkový čas, viac ako inokedy, nám hovorí o tom čo je pominuteľné, ale aj o tom čo je večné. Viac ako inokedy nám hovorí, že smrť je len prestupnou stanicou, zmenou adresy. Aj sychravé počasie akoby chcelo ešte viac zvýrazniť „pochmúrnosť“ tohto obdobia. No je tu niečo čo rozbíja mraky tieto pochmúrnosti a to je viera, cez ktorú práve v tomto čase, viac ako inokedy môžeme vidieť lúče nádeje.

Už od začiatku tohto času, od slávnosti Všetkých Svätých, ma napĺňa predovšetkým vďačnosť voči Bohu, že mám tú výsadu patriť do toho spoločenstva, ktoré prekračuje hranice času – Cirkvi. Spoločenstva, ktoré je tak zaujímavo rozdelené a zároveň spájané. Je pre mňa cťou, že náležím do Cirkvi putujúcej, ktorá sa môže spoľahnúť na modlitbu príhovoru Cirkvi oslávenej. A zároveň pomáhať Cirkvi trpiacej (i keď aj v tom našom putovaní je toho trápenia tiež dosť). V tomto období vnímam , akoby  večný Otec objímal svoje deti, či sú už tu na zemi, v očistci, ako aj tie, ktoré už hľadia na jeho tvár a spájal nás svojou túžbou. A uprostred, ako stredobod nielen dejín, ale tohto spoločenstva, tohto objatia, je Boží Syn ako Boží Baránok, ktorého krv nás očisťuje.

Keď sa blížia dušičky, zvykneme poupratovať hroby, cintoríny, kupujeme vence či sviečky. Napadlo Vás, ako sa asi na tento čas chystá resp. teší Boh? Pokúsim sa to napísať obrazne, ľudskými slovami a možno neteologickysmiley.

Keď je v cezročnom období sviatok nejakého svätca, vtedy akoby nám Otec všetkým hovoril o danom svätcovi to, čo už povedal aj o svojom Synovi v rieke Jordán: „Toto je môj milovaný syn (dcéra), v ktorom mám zaľúbenie. (Mt 3,17)  Pozrite čo dokáže urobiť moja milosť s tými, ktorý sa jej otvoria.“ Ale keď je sviatok všetkých svätých, radostne a s hrdosťou ukazuje, že toto je jeho sväté mesto, nový Jeruzalem (Zjv21,3), ktorého základným kameňom je Kristus, hlavným stavebným spojivom láska a do ktorého sme všetci pozvaní zaujať to naše už pripravené miesto.

Niektorý z nás sa tešia na Vianoce, iní zas na Veľkú noc. Viete ale, kto sa na dušičkový čas teší najviac? No predsa duše v očistci! Určite sa ho nevedia dočkať a túžobne očakávajú náš príhovor za nich. Tak, ako sa modlíme modlitbu príhovoru (teda mali by sme sa modliť) za seba navzájom už tu na našej púti, tak si môžeme pomáhať aj cez hranicu smrti. Každý tam máme niekoho blízkeho, či z rodiny, školy, práce, z priateľov, ...... . Teším sa, keď sa raz stretneme na „nebeskej párty“ a budeme sa dozvedať koho sme, známych aj neznámych posunuli do neba, svojimi modlitbami, či už tými, ktoré nám ponúka Cirkev, alebo spontánnymi no predovšetkým slávením Kristovej obety.

Počas spoločnej pobožnosti na cintoríne je miesto, kde ľud na slová kňaza odpovedá: „Ježišu, ty si náš Život a naše Vzkriesenie.“ Môžeme si priať viac?

Jozef

PS: Ten ilustračný obrázok som nevybral náhodne. Pretože čas ako ho ukazujú hodiny aj tie na obrázku ukazujú aj na istú pravdu a realitu. Viete ktorú?

Comments
sign-in-to-add-comment
Toto je krásna veta: "Viete ale, kto sa na dušičkový čas teší najviac? No predsa duše v očistci!" :-))
Už sa na tú nebeskú párty teším - keď sa postretáme všetci, čo sme si navzájom pomohli modlitbami. ;-)

Ad obrázok - veru neviem, ktorú pravdu máš na mysli. Žeby - čas beží?
Posted on 11/7/12 12:06 AM.
Tiež sa teším na stretnutie s tými, ktorým som v tomto dušičkovom čase pomohla.
Tento rok ma prekvapil synček na cintoríne, keď povedal: Mňa už nebaví zapaľovať sviečky, ja by som chcel ísť na prijímanie, aby som pomohol dušičkám. A tak sme celou cestou spolu uvažovali nad tým ako spozná hriech a ja dlho večer uvažovala o mojej viazanosti k hriechu. Určite viac pomohol chlapec svojou túžbou ako ja svojou pýchou a ...
Som zvedavá na tu realitu a pravdu.
Ja keď kuknem na hodiny a je
7,15 Tak ma napadne už nemáme čas rýchlo do školy
11.15.... rýchlo, do terénu, lebo už nestíham
15,15... rýchlo už mám malo času
... koľko máme ešte času?
... alebo ako roztvorené ruky: Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste unavení....
Posted on 11/7/12 8:47 AM.
Hodiny ukazujú na večnosť.
Posted on 11/11/12 10:21 AM.
ospravedlňujem sa, ale nejako to z toho obrázku nevidím.
Posted on 11/11/12 4:52 PM in reply to Jozef Greš.
Keď ručičky na hodinách ukazujú o päť minút dvanásť, tak to znamená, že je najvyšší čas. Keď päť minút po dvanástej, tak to sa niečo zmeškalo. Tak sa zvykne hovorievať.
Nuž a poloha ručičiek, tak ako aj tých na obrázku ukazujú na resp. symbolizujú večnosť.
Jednoduché a výrečné.
Posted on 11/11/12 8:22 PM in reply to Eva Baranovičová.
že vraj tak bývalo v niektorých kláštoroch písané pri hodinách: "každá zraňuje, posledná zabíja." (Cantalamessa: Sestra Smrť) Aby to neznelo pochmúrne, nádej je to, čo dáva život aj mne: že nás čaká ten Skutočný Život. že chvála Pánu Bohu môžeme dôverovať Jeho milosrdenstvu a dobrote, ktoré už naši blízki, čo nás predišli naplno zažívajú.
Posted on 11/11/12 9:16 PM in reply to Jozef Greš.