« Back

Prečo by mohli mať Katolíci a Pravoslávni viac pravdu ako iní kresťania?

Prečo by mohli mať Katolíci a Pravoslávni viac pravdu ako iní kresťania?

Pýtam sa - či môže byť - aj taká negatívna skutočnosť ako - rozdelenie Cirkvi v roku 1054 - na Východnú a Západnú - pomocou pri hľadaní odpovede na otázku - ktorá cirkev učí plnú pravdu?

(Plnú pravdu môžeme zjednodušene chápať v zmysle - najlepšieho zachovania zjaveného tajomstva o Bohu, ktoré máme na základe textov Biblie a dlhoročnej tradície, ktorá sa ústne podávala a podáva z pokolenia na pokolenie.)

Kladiem si túto otázku pri pohľade na také množstvo cirkví, siekt a pod., ktoré vznikli medzi kresťanmi a ktoré môžu byť presvedčené, že iba ich pohľad a iba ich učenie je to najlepšie a najpravdivejšie a pritom sa tieto náuky líšia. V niečom sa zhodujú, v inom nie. Kde je teda plnosť pravdy?

Skúsme sa zamyslieť nad nasledovným:

Ak sa v roku 1054 jedna Cirkev rozdelila - tak pravdepodobne dovtedy bolo v nej jednotné učenie. Stálo by za to porovnať dnes po takmer ďalších 1000 rokoch od rozdelenia - ako sa učenie jednej a druhej Cirkvi zachovalo resp. vyvíjalo a v čom je rozdielne (okrem známeho filioque a primátu rímskeho biskupa). Predpokladám, že s vysokou pravdepodobnosťou dospejeme k záveru, že ich učenie v otázke viery a mravov je zhodné (iná je otázka cirkevnej disciplíny a obradov). Nebolo by to zaujímavé? O čom by to teda mohlo svedčiť? Že učenie jednej aj druhej Cirkvi naozaj vyšlo z toho istého základu - a teda učenie Katolíckej Cirkvi (Západnej) a Pravoslávnej (Východnej) má najbližšie ku koreňom kresťanstva a teda logicky bude asi aj najvierohodnejšie a mať najviac pravdy - alebo sa mýlim?

Ak by platil tento prvý predpoklad - potom vznikne otázka, či môžeme tvrdiť, že všetky evanjelikálne cirkvi a pod., ktoré vznikajú niekedy až od začiatku 16. storočia - ak učia niečo v rozpore s učením Katolíkov a Pravoslávnych - tak sa mýlia? (Som si vedomý toho, že je to veľmi zovšeobecňujúce rozdelenie a tvrdenie.)

(Zjednodušene to vysvetlím na tomto príklade: - Keď Katolíci a Pravoslávni veria a učia, že v Eucharistii je živý Kristus - tak toto učenie je pravdepodobnejšie, ako učenie, ktoré prichádza niekedy po reformácii, že v Eucharistii nie je živý Kristus.)

 

Je to len podnet na diskusiu a úvahu. Možno to niekoho zaujme a pohne k hlbšiemu štúdiu. Budem rád, ak ma informuje o svojom skúmaní:)