« Back

Špecifiká religiozity a morálky Rómov

Špecifiká religiozity a morálky Rómov

Ponúkame vám dve publikácie, ktoré sa zaoberajú špecifikami rómskej morálky a religiozity, a ktoré môžu byť pomocou predovšetkým pre kňazov, rehoľníkov a laikov, ktorí pracujú v tomto prostredí, aby lepšie spoznali niektoré rómske špecifiká a mohli tak účinnejšie medzi nimi rozvíjať svoju pastoračnú službu. Dočítate sa v nich o histórii Rómov, o ich náboženskom živote, o ich postojoch k sviatostiam, o ich chápaní morálnych otázok - rozdelených podľa Desatora, o starostlivosti Cirkvi o Rómov a taktiež je tu spracovaný výskum ako sa vplyvom pastoračnej služby modifikujú postoje Rómov k niektorým náboženským a morálnym otázkam.

 

Ak by mal niekto záujem stačí sa ozvať na: martinmajda@gmail.com

K dispozícii je aj elektronická podobu - taktiež stačí napísať email.