« Back

Sv. Terezka z Lisieux

Sv. Terezka z Lisieux

Prečo si Matka Tereza dala meno Tereza? Inšpirovala ju táto svätica: sv. Terezka z Lisieux - veľká učiteľka tzv. malej cesty, ktorej špiritualitu by sme mohli zhrnúť touto vetou: - Všetko, aj tie najmenšie veci, robiť iba z lásky k Bohu. Viac sa o sv. Terezke z Lisieux dočítate v knihe, ktorú napísala: Príbeh mojej duše. Veľmi odporúčam - mňa osobne veľmi oslovila. Ponúkam vám na inšpiráciu pár jej myšlienok.

Často stačí jediné slovo, jediný milý úsmev, aby sme potešili znechuteného človeka.

 

Pochopila som, že bez lásky sú všetky diela len ničotou, a to aj diela najúžasnejšie, ako je vzkriesenie mŕtvych alebo obrátenie národov…

 

Dokonalá láska spočíva v tom, že znášame chyby iných, nečudujeme sa vôbec ich slabostiam, poúčame sa aj z najmenších skutkov čností, ktoré ich vidíme konať.

 

Akú veľkú moc má modlitba! Mohli by sme ju nazvať kráľovnou, ktorá má v každom okamihu voľný prístup ku kráľovi a môže dostať všetko, o čo prosí…

 

Napokon byť malým znamená nestrácať odvahu kvôli svojim chybám, pretože deti často padajú, sú však príliš malé na to, aby si veľmi ublížili.

 

V skutočnosti som iba tým, čo si Boh o mne myslí.

 

Každý deň vidno, ako málo priateľov má Ježiš… Azda najviac sa Ho dotýka nevďačnosť, ale nadovšetko skutočnosť, že srdce Jemu zasvätených ľudí je plné iných vecí, hoci patrí výlučne Jemu.

 

Dokonalosť spočíva v tom, aby sme plnili Jeho vôľu, aby sme boli tým, čím nás chce mať.

 

Pociťujem veľkú radosť nielen vtedy, keď ma iní považujú za nedokonalú, ale najmä vtedy, keď sama cítim, že som skutočne nedokonalá.

 

Comments
sign-in-to-add-comment
hadam najlepsie kniha o svatej Terezke: www.ikarmel.cz/produkt/vybiram-si-vsechno
Posted on 2/4/19 2:49 PM.