Blogs

Entries with tag dnes .

Moja misia

Som len malé zrnko na tejto zemi... Mám poslanie.
Read More About Moja misia »

Oslavy zjednotenia

v Nemecku hovoria aj k nám...
Read More About Oslavy zjednotenia »

Nová Cirkev

Kto by si neželal, krásnu, obnovenú Cirkev? Aby bolo všetko zasa dobré a pokojné? Želá si to každý z nás.
Read More About Nová Cirkev »

Dajme pozor

Máme iba toto dnes! Chýbajúce skutky a ľahostajnosť ľudí v minulosti mali fatálne následky pre dnešok... Máme moc, danú od Boha, máme ju pre dnes... Hľadajme rýchlo, kde je naše pole. Je čas.
Read More About Dajme pozor »

Sviatok apoštolov Petra a Pavla

Apoštoli Peter a Pavol sú nazývaní veľkými. Na ich živote Boh ukázal, ako žije kresťan, apošol, boží služobník osobný život viery, život v úlohe pastiera Cirkvi.
Read More About Sviatok apoštolov Petra a Pavla »
Showing 6 results.
Items per Page 50
of 1