Blogs

Entries with tag jednoduchosť .

Reziliencia

je určitá odolnosť človeka, ktorý sa dokáže vyrovnávať s prekážkami a nepriaznivými podmienkami života.
Read More About Reziliencia »
Showing 1 result.