Blogs

Entries with tag rodina .

Keď rast bolí

Boh dáva rast. Nie každý rast spôsobuje bolesť. Bolesť je znamením života a zdravia zmyslov... Bolesť je predzvesť uzdravenia...
Read More About Keď rast bolí »

Keď deti súdia rodičov

Dnes súdia deti rodičov... Dar opustenia, dar lásky Boha.
Read More About Keď deti súdia rodičov »

Oslavy zjednotenia

v Nemecku hovoria aj k nám...
Read More About Oslavy zjednotenia »

Ďakujem za prebudenie

Ďakujem Bohu a ľuďom, rodinám a deťom, otcom biskupom a kňazom a vôbec všetkým zúčastneným za uskutočnenie aj za pokojný priebeh pochodu za život. Bola to mimoriadna akcia, ktorá sa zapíše do dejín, podobne ako "sviečková manifestácia". Je mocným vyjadrením zmýšľania ľudí, ktorí si uvedomujú, že základné hodnoty nesmú byť napádané a ničené. Zároveň si uvedomujem, že to nie je...
Read More About Ďakujem za prebudenie »

K diskusii o rodine a manželstve

ktorá prebehla pred niekoľkmi dňami.
Read More About K diskusii o rodine a manželstve »

Pravda zvíťazí

Budeme potrebovať usilovných ľudí. Práca a ešte raz práca... treba opraviť a ochrániť to, čo už "stihli urobiť" naši oponenti pre našu nečinnosť. A veľa modlitieb...
Read More About Pravda zvíťazí »

Nový pohľad

Boh robí nové. Máme nový život, nový zrak, nové videnie.
Read More About Nový pohľad »

Modlitba za ľudí

Prosba o poznanie pravdy (nie len v otázke identity človeka... ) Prosba o prijatie pravdy, o pravej osobnej ľudskej identite ako muž, ako žena. Prosba o záchranu rodiny muža a ženy. Prosba o záchranu ľudského života. Prvá možnosť... MODLITBA. Robme niečo, čokoľvek, aby víťazil Boh v srdciach ľudí! Prosím robme niečo...
Read More About Modlitba za ľudí »

Nádej

Keď už nie je nič... je nádej.
Read More About Nádej »

Robiť veci

ako koho povolal Pán.
Read More About Robiť veci »

Kto je môj blížny?

Každý blížny je úžasný dar, výzva, úloha, obohatenie...
Read More About Kto je môj blížny? »

Rodová rovnosť

Nenápadný pojem a predsa zrada. Zrada pravdy na človeku, na ľudskej rodine, zrada Boha. Lož oblečená pod pojmy, ktoré na prvý pohľad nič konkrétne nehovoria.
Read More About Rodová rovnosť »
Showing 13 results.
Items per Page 50
of 1