« Back

Porno sa stáva mainstreamom

Porno sa stáva mainstreamom

400 cirkevných lídrov a politikov z celého Anglicka sa stretli a pohovorili o toxických účinkoch pornografie. Nezabránilo im v tom ani hlasovanie o Brexite, ani miestne záplavy.

V deň konania britského referenda som vystúpil spolu s ďalšími lídrami a politikmi na londýnskej konferencii PWORD s témou ako poraziť “pornografizáciu” našej kultúry. Uprostred meteorologickej a politickej búrky sa tu zamerali predovšetkým na to, aký má pornografia morálny a psychologický dopad na deti a mládež. Sú to nastupujúce generácie ľudí, ktorí o nie dlhý čas povedú spoločnosť.

Laureát nobelovej ceny za literatúru a sovietsky disident Alexander Solženicin to vystihol presne: “11 rokov v gulagu na Sibíri, 11 rokov za ostnatým drôtom, 11 rokov zbavený slobody a ľudskej dôstojnosti. Týchto 11 rokov zanechalo na mne celoživotné stopy. Je však jednoduchšie zotročiť ľudí pornografiou ako strážnymi vežami v trestaneckých kolóniách.”

Keď sme v 60-tych rokoch propagovali fajčenie ako súčasť moderného životného štýlu,  prinieslo to u väčšiny populácie zničujúci nárast dýchacích a srdcovo-cievnych ochorení. Až časom si politickí predstavitelia uvedomili zhubnosť tohto trendu a začali podnikať kroky k obmedzeniu až úplnému zákazu propagácie fajčenia. Trvalo to tri desaťročia. Porno sa stalo novým tabakom. Taktiež má zničujúce účinky na ľudí a jeho sledovanie sa stáva čoraz viac akceptovateľnou skutočnosťou.

Riaditeľ neziskovej organizácie Naked Truth (Nahá pravda) Ian Henderson ponúkol pri otvorení konferencie štatistický dôkaz o tom, aký dopad má pornografia na ľudí v cirkvi aj mimo nej. Jedna štúdia z Anglicka poukazuje na to, že 79% mužov a 76% žien sleduje porno každý mesiac. Vďaka smartfónom a iným prenosným zariadeniam rastie aj miera v akej sú pornu vystavené deti, ktoré to začínajú považovať za “normálne.” Iný prieskum, ktorý si dala spraviť Francúzska rada pre audiovizuálny obsah, uvádza ešte závažnejšie údaje: 67% 14-ročných chlapcov videlo pornografický film za posledných 12 mesiacov. A takmer 20% 14-ročných chlapcov videlo za posledných 12 mesiacov viac ako 10 pornografických filmov!

Čo sa týka obsahu, ktorý býva pravidelne sledovaný, štatistiky sú ešte zarážajúcejšie. 32% chlapcov v teenagerskom veku a 18% dievčat povedalo, že na internete videli násilné pornografické scény.

Dôsledky sú zarážajúce. V USA má sledovanie pornografie na svedomí až polovicu rozvodov ako jeden z prispievajúcich faktorov. Pravidelní diváci a užívatelia pornografie sú vystavení až 3-násobnému riziku pokusu o spáchanie samovraždy.

Hovorí sa, že pornografický priemysel je jeden z najvýnosnejších. Odhaduje sa, že ročný zisk z produkcie a predaja porna predstavuje viac ako 50 miliárd dolárov.

Nádej na východisko ponúkli bývalí užívatelia porna, z ktorých sa väčšina snažila svoj problém ukryť pred rodinou aj cirkevnou komunitou. Na ich ceste za slobodou sa stretli s ponukou na vykazateľnosť a podporu. Bethany MacDonald, pracovníčka s mládežou, vydala svedectvo o tom, ako jej táto závislosť preprogramovala mozog. Nutkanie pozerať porno prichádzalo čoraz častejšie a v silnejšej miere. Dnes svoj príbeh zdieľa na školách, pričom varuje pred psychologickým a fyziologickým nebezpečenstvom “sextingu”, t.j. pasívnej konzumácie sexuálnych obrázkov a fantazírovania. Na svojej ceste sa musela vysporiadať aj so sebaubližovaním a pokusom o samovraždu, až pokiaľ nestála pred osudovým rozhodnutím: “Ježiš alebo porno?”

Zákonodarci po celom svete sa začínajú touto krízou vážne zaoberať. Navrhujú, aby poskytovatelia internetu boli povinní filtrovať obsah. Barónka Howe, členka britskej Snemovne lordov, opakovane predstavovala svoje návrhy zákonov pred anglickým parlamentom. Ich cieľom je chrániť deti od škodlivého obsahu a zneužitia na internete.

Ani pre Európsky parlament (EP) nie je táto agenda už neznáma a v niektorých dokumentoch ju prerokováva. Európske kresťanské politické hnutie (ECPM), ktorého som členom, na svojom júnovom zasadnutí schválilo dôležité uznesenie. Vyzýva členské štáty a Európsku komisiu, aby vyhodnotili negatívne dôsledky pornografie na verejné zdravie a presadzovali preventívne kampane proti závislosti na pornografii. Vyzýva tiež EP, aby začal vyšetrovať dopady pornografického priemyslu v Európe. S týmto dokumentom chcem naďalej pracovať a hľadať možnosti ako ho presadiť v pléne EP. Ak sa to podarí, bude to významný legislatívny krok, ktorý ovplyvní negatívny trend pozerania pornografického obsahu vo všetkých členských krajinách EÚ.

Na konferencii som mal možnosť podeliť sa o svoju dlhodobú iniciatívu “Nahota na predaj”, ktorej cieľom je regulovať dehonestujúce zobrazovanie nahoty v médiách, reklamách či vo verejnom spoločenskom priestore. V tejto petícii máme k dnešnému dňu vyzbieraných viac ako 87.000 podpisov. K podaniu  na prerokovanie do NR SR je ich potrebných 100 000. Pre všetky ženy musí byť ponižujúce, keď sa polonahé fotky zobrazujú na reklamách na stavebniny, cigarety alebo čokoľvek iné. 

Kvôli našim deťom a ich budúcich rodinám potrebujeme konať teraz. Ak sa dobré legislatívne návrhy spoja s iniciatívami cirkví a neziskových organizácií, vytvoríme na Slovensku zdravie prostredie slobodné od pornografie.

Next