Blogs

« Back

Obnovenie identity: Mattiho snaha žiť život kresťana v Iraku

Obnovenie identity: Mattiho snaha žiť život kresťana v Iraku

Matti (meno je zmenené) z Iraku sa narodil do kresťanskej rodiny a miluje Ježiša - ale v jeho občianskom preukaze je, že je moslim. To Mattimu zabránilo žiť život, ktorý chce žiť, vrátane možnosti mať vlastnú rodinu. A nie je jediným kresťanom, ktorého sa tento zákon týka. Ale vďaka vám právnici ako pán Youhanna môžu bojovať za obnovu ich pravej identity.

Iracké zákony zakazujú osobe v oficiálnom preukaze zmeniť náboženstvo z „moslimského“ na „kresťanské“. Veriaci, ktorí sa ocitli v tejto situácii, môžu byť úplne izolovaní: kresťanské spoločenstvo ich považuje za podozrivé a moslimovia ich tiež odmietajú. 

Ale je tu nádej. Pán Youhanna je právnik v Iraku, ktorý poskytuje právne rady kresťanom, ktorí sú diskriminovaní. 

„Predstavte si, že ste mladý muž vo veku 17 alebo 20 rokov a kvôli svojmu občianskemu preukazu sa nemôžete oženiť ani získať prístup k požadovanému vzdelaniu alebo chodiť do kostola - to všetko preto, že na vašom občianskom preukaze je napísané, že ste moslim a musí to tak zostať. A ak sa rozhodnete zmeniť svoje náboženstvo, nemáte na to právo, “vysvetľuje pán Youhanna. 

"Ľudia sú kvôli tomuto zákonu úplne zlomení" 

Matti je jedným z takých veriacich, ktorým sa dostalo pomoci od pána Youhannu a miestnych partnerov Open Doors. "Narodil som sa v kresťanskej rodine," hovorí. "Pamätám si, ako som bol v Bagdade pokrstený ako malé dieťa." Moja viera v Krista pre mňa dodnes znamená všetko. 

"Všetko sa však zmenilo keď som ako dospel." Išiel som si vybaviť občiansky preukaz, ale nenašli moje záznamy. Nakoniec našli meno mojej matky - a pod ním sme videli, že moje meno bolo zmenené na Mohammed. Moja matka nás pred rokmi opustila a znova sa vydala za moslima, ale uvedomili sme si, že tým sa tiež zmenilo náboženstvo môjho brata a mňa na „moslimské“. V tej chvíli sa môj svet začal rúcať. “ 

Pán Youhanna hovorí: „Kresťan si nemôže vziať kresťanku, pretože na jeho občianskom preukaze je vpísané, že je moslim. A dokonca aj vtedy, ak by sa oženil s kresťanskou manželkou, zo zákona by sa stala moslimkou. Pretože sa vydala za moslima, moslimské by sa stali aj ich deti. 

"To ovplyvňuje celý život človeka." A preto dnes vidíme, že títo ľudia sú kvôli tomuto zákonu úplne zlomení. “ 

Obnovenie identity a nádeje na lepšiu budúcnosť 

Boh milosrdne vypočul výkrik Mattiho srdca. "Pamätám si, ako mi telefonoval môj priateľ a povedal:" Poznám právny úrad, ktorý vám môže pomôcť. " Keď som tam prišiel, stretol som pána Youhanna. Povedal: „Môžeme vám pomôcť predložiť váš prípad na súd. Môžeme sa pokúsiť získať späť vašu identitu napadnutím súčasného zákona. “ Poskytol mi poradenstvo a pomohol mi premýšľať o veciach. Dávalo mi to nádej. Pripomenul mi, že to nie je moja chyba  a že som stále kresťan. Úrad pána Youhannu mi dal nádej, že jedného dňa bude moja pravá identita obnovená. Jedného dňa, keď zomriem, zomriem ako kresťan. “ 

Je to vďaka vašim modlitbám a podpore, že Matti a veriaci ako on môžu získať potrebnú pomoc, aby mohli obnoviť svoj život a získať späť svoju skutočnú identitu: ako Kristov nasledovník. 

Pán Youhanna hovorí: „Cirkev na celom svete má dôležitú úlohu pri podpore tohto prípadu a pri postavení sa Iračanov proti tomuto zákonu. Môžu zvýšiť povedomie o tejto téme v medzinárodnom spoločenstve prostredníctvom médií a tiež prostredníctvom svojich modlitieb môžu ukončiť trápenie Iračanov kvôli tomuto problému “ 

Preložené z Open Doors

Foto: flickr