« Back

Yes and Amen

Yes and Amen

Boh myslí vzťah s nami vážne.

 

Dnes ma zasiahla táto pieseň od Matta Redmana. Hlavne jej text:

Hear Your people saying yes,
Hear Your people saying yes to You.
Yes to anything you ask,
Yes to anything we´re called to do.


Hear your people say amen,
Hear Your people say amen to You.
Let Your kingdom come on earth,
Let it be just like we prayed to You.

Yes and amen to everything that´s in Your heart,
Yes and amen to everything that You have planned.
We live to see Your will be done, 
And see Your perfect kingdom come on earth, on the earth.

Yes and amen, we´re taking up our cross for You,
Give us the strength to take these dreams and follow through.
We live to see Your will be done, 
And see Your perfect kingdom come on earth, on the earth.


All the promises are yes,
All the promises are yes in You.
Every good and perfect gift,
Every blessing that we have was You.

 

Preklad by mohol znieť takto:

Počúvaj svojich ľudí, ako hovoria áno,

Počúvaj svojich ľudí, ako Ti hovoria áno.

Áno pre všetko, o čo ich požiadaš,

Áno pre všetko, do čoho sme povolaní.

 

Počúvaj svojich ľudí, ako hovoria amen,

Počúvaj svojich ľudí, ako Ti hovoria amen.

Nech príde Tvoje kráľovstvo na zem,

Nech sa deje tak, ako sa k Tebe modlíme.

 

Áno a amen na všetko, čo je v Tvojom srdci

Áno a amen na všetko, čo si naplánoval.

Žijeme, aby sme uvideli Tvoju vôľu naplnenú,

A videli prichádzať Tvoje dokonalé kráľovstvo na zem.


Všetky prisľúbenia sú áno,

Všetky prisľúbenia sú v Tebe áno.

Každý dobrý a dokonalý dar,

Každé požehnanie, ktoré máme si Ty.

 

Týchto pár viet ma znova utvrdilo, že Boh myslí vzťah s nami vážne. Nie nadarmo je Ježiš v Písmach vyobrazovaný ako náš ženích.

Boh v Kristovi uzatvára s nami zmluvu. Berie si nás. A to je veľmi vážne. Nechcem kráčať s otvorenými danými dierkami. Nechcem mať ešte tajných milencov. Som Kristovou nevestou a hovorím mu „Yes and amen“. Skrze toto moje amen vo viere prichádza vytúžené Kráľovstvo na zem. Sme ochotní hovoriť Bohu amen vo všetkých situáciách? Alebo len keď to vyhovuje. Keď máme z toho benefit? Pri oltári som svojej manželke sľuboval „v dobrom i zlom“. Mysleli sme na taký sľub, keď sme odovzdávali svoj život Ježišovi?  

Mám zimomriavky z predstavy, že jeho ľud bude hovoriť amen na všetko, čo je v jeho srdci. 

http://www.youtube.com/watch?v=8WSFSjx5kCQ

Comments
sign-in-to-add-comment
Yes and amen. V dobrom aj v zlom. S Bohom. Vďaka za povzbudenie.
Posted on 5/18/12 12:20 PM.
Vďaka! Nech Duch Svätý oživuje v nás túto zmluvu, ktoré sme uzavreli s Ježišom Kristom.
Posted on 5/18/12 2:02 PM.
Áno a Amen, chcem!
Posted on 5/18/12 2:47 PM.
Áno, Amen.Chcem milovať Boha v dobrom aj v zlom, kvôli Nemu samému, nie kvôli tomu, čo mi dáva, alebo kvôli niekomu či niečomu inému. Jedine kvôli Nemu, pretože On je to najlepšie a zároveň aj to najväčšie, čo mi tento život dal a čo mám. Všetky nebeské duchovné i duševné či fyzické materiálne i finančné požehnania v súvislosti s touto Zemou a životom na nej majú svoj Zdroj a Prameň: Boh.
Posted on 2/9/13 11:19 AM.