Peter Homza

Oslavovať ťa budem, Pane, celým svojím srdcom a vyrozprávam všetky tvoje diela zázračné. Žalmy 9:2
Záľuby: