Všetky naše stretnutia sú súčasťou jedného veľkého Božieho plánu (SVEDECTVO o „zhora“ riadených udalostiach)

Žiadne stretnutie nie je náhodné. Žiaden krok, ktorý spravíme v živote nie je zbytočný. Každý z nich nás niekam nasmeruje. Aj krok vedľa má význam a niečo sa v ňom ukrýva. Často až po nejakom čase vnímame, že ten krok, ktorý sme vtedy vnímali, že bol „do prázdna“ bol práve ten rozhodujúci v našom živote. Všetko má svoj čas a svoje miesto v Božom pláne.
Read More About Všetky naše stretnutia sú súčasťou jedného veľkého Božieho plánu (SVEDECTVO o „zhora“ riadených udalostiach) »

"BEZ BOŽIEHO POŽEHNANIA, MÁRNE SÚ ĽUDSKÉ NAMÁHANIA"

Už je to takmer rok, čo sme v situácii, ktorá preverila každého človeka. Jeho silu, či vieru. Každý si mohol sám overiť, či jeho ľudské schopnosti boli, respektíve sú dostatočné, k tomu aby to zvládal. Možno pre niektorých táto situácia znamenala, že viac dali priestor Bohu. Že mu zverili túto situáciu a problémy, v ktorých sa ocitli. A verím, že práve o týchto ľudí sa Boh postaral a oni pocítili jeho lásku, aj teraz. Aj vo chvíľach, kedy sa zdá, že je tma a že zlo vyhráva. On je však svetlo, a kto kráča s ním, cíti napriek všetkému jeho prítomnosť cez pokoj. Mnoho ľudí zažilo ten úžasný pocit slobody, že keď dali Bohu priestor, aby konal, ON sa oslávil. Bez ohľadu na to, či je pandémia alebo nie, či sú vojny alebo mier, platí jedno nemnenné pravidlo od počiatku sveta. Že Božie riešenia sú vždy lepšie, ako naše predstavy o tom, ako by to malo byť, či vyzerať. On nás predsa stvoril, on nás pozná najlepšie. A tak aj táto situácia mohla preskúšať každého v jeho sile, alebo v jeho viere. A preskúšala aj celú túto spoločnosť, či svet. Ako to dopadlo, nech si každý dá sám odpoveď na túto otázku...
Read More About "BEZ BOŽIEHO POŽEHNANIA, MÁRNE SÚ ĽUDSKÉ NAMÁHANIA" »

Svedectvo o tom, že Boh dokáže utíšiť každú búrku. Tú v našom vnútri, tú v rodine a dokonca aj tú, ktorá prichádza z nebies.

Spal som v spálni a dcéra vo svojej izbe. Išiel som spať pomerne neskoro, niečo po polnoci. Ešte pred tým ako som si ľahol som počul, ako sa dcérka začína častejšie prehadzovať. Ľahol som si teda čím skôr, aby som ju nerušil. Medzi tým vonku začal poriadne vyčíňať vietor. Ako som si ľahol, všetko pohasil a povypínal a oddal sa už len tme a spánku, zistil som, že vietor a dažďové kvapky...
Read More About Svedectvo o tom, že Boh dokáže utíšiť každú búrku. Tú v našom vnútri, tú v rodine a dokonca aj tú, ktorá prichádza z nebies. »

Stratený je iba ten deň, keď sme neprejavili lásku

Je to veľké požehnanie, vnímať lásku. Zvlášť vo chvíľach, keď svet hovorí, že jej niet. Kedy svet vraví, že láska je mŕtva. Kedy mnohí vravia, že toto nie je čas lásky, ale čas zla a temnoty a že je treba sa báť. Avšak Láska skutočne žije ! Ježiš žije, čaká a volá na nás. Na každého. A mnohí sa už otáčajú. Hľadajú a vracajú sa na miesta, kde počuli ten hlas. Lebo tam je náš domov. Je tam, kde je jeho hlas.
Read More About Stratený je iba ten deň, keď sme neprejavili lásku »

VĎAKA PANE ZA KAŽDÝ KRÍŽ

Všetko čo sa pre nás môže javiť ako negatívne ešte nie je "konečná". Boh má s každým človekom a situáciou SVOJ ZÁMER a každá situácia so sebou môže priniesť aj SILU POŽEHNANIA, ktorá sa môže neskôr prejaviť, ak to Bohu dovolíme.
Read More About VĎAKA PANE ZA KAŽDÝ KRÍŽ »

Zvíťazí v tebe baránok, či vlk ?

Sme v dobe útlaku. Vírus trávi telo, zlý duch zase dušu. Útlačajú a sužujú nás rôzne obmedzenia, opatrenia, ekonomické, sociálne, či iné dôsledky najväčšej krízy ľudských istôt moderných dejín. Okrem toho sme však bičovaní aj inými nástrahami. Sú to rôzne pokušenia a návnady, ktoré nie sú navonok hmatateľné ani sa nedajú vidieť voľným okom, ale prichádzajú z hlbín neviditeľného duchovného sveta. Zahadzuje ich Pán temnoty a snaží sa nám spôsobiť nie len krízu ľudského tela, ale predovšetkým krízu duše a dosiahnuť tak úplne víťazstvo nad človekom.
Read More About Zvíťazí v tebe baránok, či vlk ? »

Kostol nie je reštaurácia. Podáva sa tam živý Ježiš, nie desiatová polievka alebo čapované pivo.

Poznáte ten pocit, keď narazíte na článok a pri čítaní jednotlivých slov vám tuhne v žilách krv ? Dnes je toho mnoho. Bulvárne plátky, sloboda slova, liberálne postoje vytvárajú priestor pre šírenie týchto slov. Slov, ktoré ale neraz zneúctia a dohonestujú v to, čo veríte. Slová, ktoré zosmiešňujú vášho Boha. Slová, ktoré pribíjajú znova a znova Ježiša Krista na kríž. Aj takto boli dnes použité slová jedným významným človekom, (ktorý však podľa všetkého ešte nespoznal Božiu lásku a modlime sa za neho, aby sa to raz stalo), kedy bol kostol prirovnaný k reštaurácii. Týmto svojim verejným vyjadrením ponížil daný človek sviatostný život, kresťanstvo a duchovný život kresťanov na úroveň posedenia pri vyprážanom syre s hranolkami, prípadne pri pive. Ale ako píše evanjelista Matúš, že nie len z chleba žije človek,ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Preto si aj my dajme otázku. Koľko ľudí dnes umiera nie len na nedostatok jedla, ale predovšetkým na nedostatok lásky a na nedostatok Ježiša... ?
Read More About Kostol nie je reštaurácia. Podáva sa tam živý Ježiš, nie desiatová polievka alebo čapované pivo. »

Prebieha duchovná vojna ?!?

Už je to takmer rok, čo sa začala krížová cesta ľudstva. Ale nie len ľudstva, no zdá sa aj Cirkvi a nášho duchovného života. Postupne sa začali obmedzovať sväté omše na celom svete. Z eucharistie sa stal "podpultový tovar", o ktorého prijímaní sa začalo diskutovať. Kedy, komu a za akých podmienok. Prerušili a obmedzili sa duchovné púte, odpustové slávnosti. Na rôznych pútnickych miestach ako by sa svet zastavil. Milóny pútnikov vystriedali prázdne vrchy. Svätá spoveď sa tiež postupne dostala na kraj a je ponúkaná len tým, ktorí si vraj vedia dobre naplánovať svoju smrť. Aj u nás ako keby udalosti boli veľmi symbolické. 1. vlna vírusu prišla na najväčší kresťanský sviatok - na Veľkú Noc. Druhá dorazila pred ďalšou veľkou udalosťou - Sviatkom všetkých svätých a na pamiatku zasnulých. Tredia vlna sa očakáva, ako inak pred narodením Krista. Je zaujímavé ako ten vírus reaguje na najväčšie kresťanské sviatky. Nech si každý sám položí otázku. Sú tieto udaosti, čisto náhodné a vyvolal ich 1 netopier alebo tieto udalosti spôsobila väčšia sila - sila temna ?
Read More About Prebieha duchovná vojna ?!? »

Kde sa POTRATila úcta k životu ?

Pred pár dňami som čítal pod jedným príspevkom diskusiu na tému potrat (potratové tablety). Bol som prekvapený a aj zarazený z toho koľko žien tam tvrdošijne písalo a presadzovalo len 1 neoblomný názor a to ten, že "O DIEŤATI BY MALA VÝHRADNE ROZHODOVAŤ ŽENA - O TOM, ČI DIEŤA DONOSÍ ALEBO NIE. JE TO VRAJ JEJ PRIRODZENÉ PRÁVO MATKY. JE TO JEJ ŽIVOT". Bolo mi do plaču, keď som to čítal, lebo tie slová museli spôsobovať Bohu bolesť ako pri bičovaní Ježiša, ktorý nám daroval život a týmto sa mu títo ľudia oplácajú - pohŕdaním nad jeho stvorenstvom. Boli tam desiatky, možno stovky týchto "pozitývnych reakcií" a súčasne teda stovky rán bičom pre Ježiša. Nových a nových... Kde sa stala chyba, že ľudia s takouto verbou vnímajú začiatok života len akési "splynutie buniek", nazývajú človeka "plodom" a dokážu si akýkoľvek svoj čin (svoje ničivé správanie a konanie) ospravedlniť v záujme "práva" ?
Read More About Kde sa POTRATila úcta k životu ? »

Nechajme sa osloviť Božím hlasom ako deti

Dnes pri pohľade na jeden obrázok (fotografiu vizionárov z Dechtíc) som si uvedomil jednu vec. Až ma zahrialo pri srdci a prenikol mnou silný pocit radosti a nádeje. Zamyslime sa všetci. Sme taká malá krajina, rozlohou aj počtom obyvateľov v porovnaní so susednými, ale aj väčšinou krajín Európy. No aj napriek tomu máme tak krásne miesta, ktoré sú krásne práve tým, že si ich vybral SÁM BOH. Máme tu Litmanovú, máme tu Dechtice, máme tu Klokočov, Šaštín, Mariánka, Gaboltov, Levoča, Staré hory atď. Každé to miesto má svoj príbeh, svoju históriu, svoju duchovnú prítomnosť, posolstvo... Boh tam kedysi aj teraz pôsobí, aby nás varoval, viedol, dokazoval nám svoju vernosť, silu, lásku. Dával nám nádej v čase, keď svet tvrdí opak - že niet nádeje. Boh tam zjavil svoju moc, aby oživoval vieru v srdciach a dal ľuďom ovocie Ducha Svätého - pokoj, lásku, radosť... Ukazuje nám tým cestu (cez Pannu Máriu) k nemu, k pravde. Cestu, ktorá vedie až do neba. Som šťastný, že tu môžem žiť. Ján Pavol II. , vedel prečo hovorí, že naša krajina má na mape sveta veľký význam...
Read More About Nechajme sa osloviť Božím hlasom ako deti »

Každý si vyberáme svoju cestu...

Všetci poznáme zločincov z Golgoty. Boli ukrižovaní spoločne s Ježišom. Ten po Ježišovej ľavici sa domáhal spravodlivosti zatiaľ, čo zločinec po Ježišovej pravici si bol vedomí svojich previnení, čím si zabezpečil vstupenku do raja. Ktorým zo zločincov som ja, ktorým si ty... ?
Read More About Každý si vyberáme svoju cestu... »

Ty vidíš po najbližšiu horu, no On vidí ďaleko za horizont....

Mnoho krát si mnohí z vás povedali.... "hm, prečo to či ono Boh urobil alebo dopustil ?" Prešiel však určitý čas, a my sme to zrazu pochopili. Uvedomili sme si význam chýbajúcich dielikov v skladačke našej životnej etapy, či minulej skúsenosti v podobe obrazu, ktorý sme už mohli vidieť v celej svojej kráse. V tej chvíli už konečne rozumieme tomu, prečo nám nevyšiel predchádzajúci vzťah (aby nám neskôr poslal niekoho iného do cesty alebo aby sme dozreli, prípadne nám strhol okovy neslobody v podobe nefuknčného vzťahu) alebo prečo nám nevyšla práca o ktorú sme sa uchádzali (aby nám dal inú prácu, kde sme našli zmysel, svoje uplatnenie, prípadne spoznali tých správnych ľudí, ktorých sme mali spoznať) alebo prečo nám dal choré dieťa, či iného príbuzného (lebo iba cez neho si nás mohol Boh pritiahnuť bližšie k sebe) atď atď. Každý deň sme svedkami zázrakov a znamení, ktoré však prehliadame a neuvedomujeme si ich prítomnosť...
Read More About Ty vidíš po najbližšiu horu, no On vidí ďaleko za horizont.... »

Keď sme ONLINE, Boh je (neraz) OFFLINE...

Život na internete náš často priamo, či nepriamo vovádza do okov depresie, frustrácii, úzkostí, hnevu, či mrzutosti. Všade sama reklama, ktorá nepriamo niečo propaguje ako formu šťastia, či bohatstva. Mnoho statusov, fotografií z rôznych miest, záberov z dôležitých akcií, veľkých udalostí a veľkolepých zážitkov, hlboké filozofické odkazy a silné motivačné videá nás neraz ženú do pocitu vnímania vlastnej bezvýznamnosti, či "malosti". Keď sa k tomu pridajú mnohé ťažké spoločenské otázky do ktorých sme (nepriamo) všetci pozývaní a hnaní, a ktoré neraz končia hádkou a urážkami diskutujúcich, tak tu máme poriadny guláš informácií a vlastných pocitov, v ktorých sa nevyznáme. Navyše mnohé témy - navonok dôležité, ale aj tie obyčajné, často banálne, ktoré sú predmetom diskusií do nás priamo, či nepriamo v menšej, či vúčšej miere vtláčajú pocity pýchy, nenávisti, či hnevu voči našim blízkym, či voči niektorým iným skupinám obyvateľstva. Virtuálne prostredie a to čo sa v ňom deje nás neraz nepriamo ženie do pozície hnevu a vytvára medzi nami mnohé ľudské aj spoločenské rozdiely. A diabol prihliada a teší sa, že sa sami nechávame zotročovať...
Read More About Keď sme ONLINE, Boh je (neraz) OFFLINE... »

Keď nemáš Ježiša v srdci, nemáš nič.

Ľudia hľadajú šťastie, pochopenie a zmysel svojho života na rôznych miestach a u rôznych ľudí. V motivačných knihách, v psychologických poradniach, v kluboch či na večierkoch. Niektorí končia v hľadaní svojho šťastia na psychiatrických klinikách. Ľudia hľadajú a volajú po láske na internetových zoznamkách. Niektorí si zase myslia, že si šťastie možno kúpiť. Obklopujú sa krásnymi ľuďmi a drahými vecami, aby ľudia nezistili akí sú vo vnútri prázdni. Niektorí v snahe zažiť trocha lásky precestujú celý svet, stretnú sa s mnohými ľuďmi, aby pochopili ako fungujú vzťahy. Niektorí vystriedajú mnohých partnerov, aby konečne našli tú svoju spriaznenú dušu. Mnohí odchádzajú ďaleko, lebo majú pocit, že na opačnom konci sveta budú viac užitoční. Človek odchádza s mnohými otázkami, a vracia sa domov s tými istými a ďalšími.
Read More About Keď nemáš Ježiša v srdci, nemáš nič. »

Dnešné pohladenie Matkou Božou alebo keď nás Mamka volá...

Dnes som sa rozhodol, že zájdem navštíviť svojho strýka, ktorý žije sám v jednej obci v srdci východu našej krásnej krajiny. Je to od nás okolo 30km. Bol som práve v aute. V jednom momente som si uvedomil, že vedľajšia cesta, ktorú som práve minul vedie na jedno krásne miesto. Je to pútnické Mariánske miesto - Rafajovce. Jedná z najmenších obcí vôbec. Zabudnutá časť sveta. Ale práve také si vyberá Boh, tak ako si vyberá tých najmenších aby sa im zjavil.
Read More About Dnešné pohladenie Matkou Božou alebo keď nás Mamka volá... »

Ak Boh nemá v živote človeka miesto...

Mnohí vravia, že sa menia vzťahy a spoločnosť. Že sa mnohé mení k horšiemu. Podľa mňa je to všetko o vzťahu k Bohu.
Read More About Ak Boh nemá v živote človeka miesto... »

Svedectvo o "pani na oblohe" alebo maličkým patrí Božie kráľovstvo

Kedysi dávno (cca 20 rokov späť) mi moja stará mama vravievala, že videla na oblohe nejakú ženu, ktorá sa vznášala. Opisovala to celkom presne a jasne, ale v tej dobe som tomu nerozumel. Bol som malý chlapec, a nemal som ešte veľmi veľkú predstavu o Bohu, a už vôbec nie o Pannej Márii, či iných duchovných veciach. Vedel som, že babka je zbožná žena, chodila na púte do veľmi neskorého veku. Vždy do kostola. Ale svoj kresťanský život žila aj doma. Vždy, keď stretla cestou do kostola alebo do obchodu nejaké dievčatko, či chlapčeka, tak vybrala z kabelky nejakú čokoládku, alebo nejaké peniažky a dala im ich. Niekedy aj to posledné čo mala (sám som mal tú možnosť mnoho krát sa o tom presvedčiť). Dvere do domu nechávala celý svoj život otvorené. Nikdy nezvýšila na nikoho hlas. Bola veľmi milá a dobrá. Každý kto prišiel do domu bol vítaný a mohol ostať celý deň (mnoho rokov to tak aj bolo). A my jej vnukovia na ňu veľmi radi spomíname...
Read More About Svedectvo o "pani na oblohe" alebo maličkým patrí Božie kráľovstvo »

Ak chceš nájsť šťastie tu dole, musíš hľadieť hore...

Ľudia hľadajú šťastie, pochopenie a zmysel svojho života na rôznych miestach a u rôznych ľudí.
Read More About Ak chceš nájsť šťastie tu dole, musíš hľadieť hore... »

Veriaci, patrí vám veľké ĎAKUJEM

Ktoré krajiny boli najviac vo svete zasiahnuté krízou ? Sú to krajiny, kde Boh nemal už miesto v spoločnosti a nahradili ho liberálne, neraz zvrátené ľudské experimenty.
Read More About Veriaci, patrí vám veľké ĎAKUJEM »

Je čas začať žiť (lepšie) ...

Je na čase byť konečne súdržní, tolerantní. Byť ľuďmi. Nedeliť sa na živnostníkov, učiteľov, pekárov, šľachtu, či poddaných. Niečo sa tu pred časom začalo diať...
Read More About Je čas začať žiť (lepšie) ... »

Ťažké časy nás učia pokore a solidarite

Mnohí Slováci majú veľké srdce. ...ukázali to nedávno po výbuchu paneláku v Prešove, kedy sa do zbierky zapojil celý národ, mnohí ponúkali bývanie pre tých druhých bez strechy. Teraz mnohí z nich šijú pre iných rúška, rozdávajú ich iným, nosia iným obedy, robia nákupy pre tých, ktorí si ho nemôžu zaobstarať. Svoju solidaritu ukázali aj pri zbierke pre choré deti. Po rôznych kútoch Slovenska v panelákoch ľudia vo večerných hodinách tlieskajú iným na znak ocenenia práce, ktorú robia. Je to krásne gesto - vedieť oceniť prácu toho druhého a vyzdvihnúť to čo robí. Takto by sa malo vzájomne pomáhať počas celého roka a žiť počas celého života. Nedeliť sa na učiteľov, sestričky, pekárov. Nemyslieť len na seba, ale byť ľudskí - oceniť, pomôcť, obdarovať. Ak by sme žili takýmto solidárnym spôsobom k sebe navzájom vždy, nie len počas tejto epidémie bol by svet a spoločnosť krajšia. Vedieť oceniť prácu druhého a podať pomocnú ruku. Veď s týmto pocitom sa predsa najlepšie zaspáva, no nie ? Ak sa žije pre druhých. Toto v iných krajinách neuvidíte len tak, verte mi. Západné krajiny už dávno upustili od morálnych hodnôt. Dôkazom je aj to, že naoko vyspelé krajiny neprijímajú žiadne zásadné opatrenia pre ochranu šírenia epidémie a nechávajú tomu voľný priebeh. Týmto prístupom však ohrozujú zvlášť zraniteľné skupiny obyvateľstva, teda najmä starších ľudí. Nie je však vyspelosťou krajiny to ako sa vie postarať o svojich najbližších... ?! Ján Pavol II pri návšteve Slovenska kedysi povedal, že Slovensko má veľký význam na mape Európy. Je to tak, má veľký význam.
Read More About Ťažké časy nás učia pokore a solidarite »

Ľudské srdcia ničia tento svet, nie coronavírus.

  Nestačím sa diviť na to akú nevraživosť vidím v ľuďoch, na ulici, ale aj v internetových skupinách. Nadávky, osočovanie, výčitky, vulgarizmy. Brat brata nepozná a o láske nemôže byť ani reč. Myslel som si, že...
Read More About Ľudské srdcia ničia tento svet, nie coronavírus. »
Showing 22 results.
Items per Page 50
of 1

whole-profile
Oslavovať ťa budem, Pane, celým svojím srdcom a vyrozprávam všetky tvoje diela zázračné. Žalmy 9:2

Peter belongs-to:

Friends

Ján Pankovčin
Miroslav Priecel
Silvia Žigová
Marian Kútnik
paulinyrobert@gmail.com Paulíny
Dominika Kotradyová
Alena Chylová
Subscribe to Peter Homza's activities. (Opens New Window)
Wall - najnovšie is temporarily unavailable.