Blog

« Back

Kresťan = lampa

Kresťan = lampa

Och, opäť ma Svätý Otec dojal... Ale k veci. Dnes - svojou otázkou, ktorú adresoval celému námestiu (i nám všetkým, pri televízoroch): "Ako chcete žiť? Ako lampa zasvietená, alebo ako zhasnutá???"

Je to zásadná otázka zmyslu nášho života: NAČO sme sa stali kresťanmi?

Svetlom v nás je Kristus. My sme sa - krstom - stali lampou. Ale ČI budeme svietiť, to už zaléží len na nás. Môžeme to svetlo nechať v nás shasnúť, keď mu nastavíme veľmi silné filtre našich hriechov, a ešte viac, nášho nezáujmu. (Podobne ako silný odpor minimalizuje energiu, ktorá "tečie" elektrickým obvodom.)

Ale, pýta sa Svätý Otec: Aký zmysel bude mať potom náš kresťanský život?"

Nielen pre druhých (naše okolie), ale aj pre nás samých...

Zhasnutá lampa nie je ani obzvlášť pôsobivým dekoratívnym predmetom. Je skátka nanič.