Švihadlo na kopci

Pokračovanie skutočného príbehu „Margarétky“
Read More About Švihadlo na kopci »

MARGARÉTY

Ďalšie pokračovanie pravdivých príbehov zo života
Read More About MARGARÉTY »

Na kopci

Pokračovanie mojich príbehov zo života
Read More About Na kopci »

Rybí olej

Ďalší z mojich príbehov zo života (v poradí nasledujúci príbeh by mal byť, „Facka“, ktorý som publikovala 8.4.2014).
Read More About Rybí olej »

Žňuri

Skutočný príbeh môjho života bez Bobíka
Read More About Žňuri »

Bobik

Skutočný príbeh môjho života
Read More About Bobik »

KLOBÚK NA NOSE

Ďalší zo série mojich skutočných príbehov
Read More About KLOBÚK NA NOSE »

Poďakovanie za lásku

Báseň Milana Rúfusa: "Poďakovanie za lásku" spracovaná v prezentácii a moja báseň v texte "Poďakovanie Láske"
Read More About Poďakovanie za lásku »

Zapadnuté prachom

Častejšie vo svojom živote riešime bolestné chvíle s hlbším zamyslením.  Dvíhame svoje oči na vrchy, odkiaľ čakáme, že nám príde pomoc.   Tá pomoc príde od Pána, ktorý stvoril Nebo i Zem, len vystrime v láske a dôvere ramená, pripravené objať  Darcu pokoja a lásky. Vynárajú sa nám naše zanedbania, ľahostajnosť, povrchnosť, sebeckosť, neláska?...
Read More About Zapadnuté prachom »

Zásady kresťanského života

Ora et labora - Modli sa a pracuj - Hlavné heslo rádu sv. Benedikta
Read More About Zásady kresťanského života »

Aby všetci boli jedno

Príbeh jednoty
Read More About Aby všetci boli jedno »

BOLESTIVÁ CHVÍĽA

bolesť
Read More About BOLESTIVÁ CHVÍĽA »

K VEĽKEJ NOCI

Blahoželanie
Read More About K VEĽKEJ NOCI »

ZMYSEL ŽIVOTA

Úvaha
Read More About ZMYSEL ŽIVOTA »

DOBRO

„Dobro je z filozofického hľadiska to, čo teší a uspokojuje, čo zodpovedá túžbam a čo ich napĺňa, čo je dokonané a teda dokonalé; všetko, čo prispieva k blahu; základná morálna hodnota; protiklad zla; to, čo sa pokladá za mravné a hodné napodobovania; to, čo sa považuje za zodpovedajúce mravnému ideálu, ktoré nasledujem.“
Read More About DOBRO »

Magnificat

Zamyslenie
Read More About Magnificat »

Vianoce a Pf 2016

Blahoželanie k Vianociam a k Novému roku 2016
Read More About Vianoce a Pf 2016 »

Čarovné očakávanie

vlastná prebásnená úvaha
Read More About Čarovné očakávanie »

NASLEDOVANIE KRISTA IV 18 _ DOSLOV

NASLEDOVANIE KRISTA IV 18 _ DOSLOV Tomáš Kempenský: NASLEDOVANIE KRISTA IV kniha – 18. kapitola
Read More About NASLEDOVANIE KRISTA IV 18 _ DOSLOV »

NASLEDOVANIE KRISTA IV 17

Tomáš Kempenský: NASLEDOVANIE KRISTA IV kniha – 17. kapitola
Read More About NASLEDOVANIE KRISTA IV 17 »

NASLEDOVANIE KRISTA IV 16

POTREBY SVOJHO SRDCA PREDKLADÁME EUCHARISTICKÉMU SPASITEĽOVI   Keď Ježiš Kristus obetoval svoj život, robil tak i preto, aby jeho ovce mali život a mali ho v hojnosti. Pre potvrdenie tohto zámeru zanechal nám odkaz svojej prítomnosti medzi nami v Eucharistii. Ak opätujem lásku, ktorú mi Pán Ježiš preukázal, ak túžim po Jeho blízkosti – prítomnosti,...
Read More About NASLEDOVANIE KRISTA IV 16 »

NASLEDOVANIE KRISTA IV 15

Tomáš Kempenský: NASLEDOVANIE KRISTA IV kniha – 15. kapitola
Read More About NASLEDOVANIE KRISTA IV 15 »

NASLEDOVANIE KRISTA IV 14

Tomáš Kempenský: NASLEDOVANIE KRISTA IV kniha – 14. kapitola
Read More About NASLEDOVANIE KRISTA IV 14 »

NASLEDOVANIE KRISTA IV 12 a 13

Tomáš Kempenský: NASLEDOVANIE KRISTA IV kniha – 12. a 13. kapitola
Read More About NASLEDOVANIE KRISTA IV 12 a 13 »
Showing 26 - 50 of 673 results.
Items per Page 25
of 27