« Back

Miniatura

Miniatura

Tesne pred začiatkom veľkopiatočných obradov. Svätostánok je prázdny. Ľudia v tichosti čakajú na príchod kňaza.

V tom sa do ticha ozve tenučký ale rozhorčený hlások:

Ukradli Ježiška a zobrali mu aj svetielko!

 

 

Malé zamyslenie na spríjemnenie dňa.