« Back

Nemyslím si, že stačí hovoriť o tom, že Kristus žije

Preto ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli, nastali nové. (2 Kor. 5,17) Kristus všetko tvorí nové. Aj mňa. Aj teba. Buďte požehnaní.