Krížová cesta

Veľká zbierka na Mojej Komunite

« Späť

Krížová cesta za uzdravenie rodín

Krížová cesta za uzdravenie rodín

Boh tak miloval svet, že nám dal svojho Syna, aby nás vykúpil. Narodil sa a vyrástol v rodine, aby tak posvätil rodinu . Rodina je miestom, kde láska rodí život. Dnes sa rodina stále viac odkláňa od svojho pôvodného určenia, a to má hrozné následky pre ľudskú spoločnosť i pre Cirkev. Touto pobožnosťou krížovej cesty chceme vyprosovať uzdravenie našim rodinám.

1. zastavenie: Ukrižuj ho!

Tak volali masy, zmanipulované veľkňazmi a zákonníkmi. Nevedeli, čo kričia, ale kričali. Taká je davová psychóza. Médiá zhubnou silou útočia na rodinu. Ničia ju časopisy, noviny, televízne programy, seriály, filmy… Chcú všetkým nahovoriť, že pokojný rodinný život už dnes nie je v móde, ani šťastné manželstvá… Nedovoľte, aby si diabol privlastnil vašu rodinu! Bojujte o ňu teraz…skôr, ako bude neskoro. Modlite sa: Ježišu, zmiluj sa nado mnou a nad mojou rodinou!

2. zastavenie: Berie kríž

Berie kríž, aby nás zachránil, aby nás vytrhol z moci diabla. Teraz volá nás, aby sme boli nástrojmi spásy pre naše rodiny. Manžela, manželku, otca, matku, deti, slobodných, vdovy, všetkých, ktorí patríme do rodiny. Keď čítame o kresťanskej výzbroji, vidíme, že najmocnejšie Božie zbrane sú k dispozícii tým, ktorí čítajú Bibliu a praktizujú ju, zúčastňujú sa na svätej omši a Eucharistii, modlia sa individuálne i spoločne v rodine, modlia sa ruženec, patria do modlitebnej skupiny… Duchovný život spôsobuje, že rastie viera v srdci. Modlime sa: Ježišu, zmiluj sa nado mnou a nad mojou rodinou!

3. zastavenie: Prvý pád

Prvý pád celkom na začiatku krížovej cesty. V každom manželstve napriek dobrým predsavzatiam a správnemu konaniu príde ku kríze. Rozdielnosti pováh, rozdielne chápanie sveta muža a ženy, rozdielnosti zdedené i nadobudnuté výchovou rozdeľujú manželov, ktorí si len nedávno sľúbili, že budú jedno. Obrazovky i rady takzvaných priateľov radia rozvod, veď teraz je už taká doba. Nedajte sa pomýliť, nedajte sa zviesť. Zachráňte svoju rodinu! Modlime sa: Ježišu, zmiluj sa nado mnou a nad mojou rodinou!

4. zastavenie: Stretnutie s Matkou

To nebolo len také obyčajné stretnutie. To bolo hlboké stotožnenie sa v poslušnosti, láske a bolesti. Božia Matka aj nás sprevádza na našej životnej ceste. Aj nás chápe a prežíva s nami každú bolesť. To najsprávnejšie, čo môžeme urobiť, je zveriť do jej rúk seba i svoju rodinu a prosiť o jej ochranu. Veď ona tiež žila v rodine a veľmi dobre chápe naše problémy a ťažkosti. Svätá rodina prežívala veľmi veľké skúšky – chudobu, prenasledovanie, nepochopenie. Všetko toto prežívala v dôvere v Božiu pomoc a ochranu. Modlime sa: Ježišu, zmiluj sa nado mnou a nad mojou rodinou!

5. zastavenie: Kto nám pomôže niesť kríž?

Máme najvernejšieho Priateľa, ktorý sa sám ponúka, nik ho nenúti ako Šimona. Boh na nás čaká a chce nám dať zažiť zázraky. Či nás Boh uzdraví z našej slabosti, alebo nie, či nás vytrhne z nášho pokúšania, alebo nie, či spôsobí, aby náš manželský partner bol k nám láskavejší alebo nie, to nie je rozhodujúca otázka. Dôležité je, že Boh s nami hovorí a nazýva nás svojimi priateľmi – úplne nezaslúžene a nepochopiteľne – pretože Kristus vzal všetko naše trápenie a každé pokúšanie ľudského života za nás na seba. Modlime sa: Ježišu, zmiluj sa nado mnou a nad mojou rodinou!

6. zastavenie: Veronika bola odvážna

Zo všetkých tých ľudí a súcitiacich žien iba ona jediná neváhala byť inou, neváhala vystúpiť z davu, nebála sa prejaviť svoje vnútorné pocity aj navonok. A čo my, čo naša rodina? Bojíme sa priznať ku Kristovi a prijať ďalšie dieťa, lebo to už teraz nie je v móde? Hanbíme za to, že čestne pracujeme, a stále sa vozíme na starom aute? Obliekame sa podľa najnovšej módy, len aby sme sa neodlišovali od iných, hoci vieme, že naše obliekanie hraničí často s vyzývavou necudnosťou? A čo ešte nezachovávame z Božích prikázaní zo strachu, aby sme neboli iní? Modlime sa: Ježišu, zmiluj sa nado mnou a nad mojou rodinou!

7. zastavenie: Opakovaný pád

Začarovaný kruh. Neuznaná práca v domácnosti. Všednosť, stereotyp, nuda. Hľadáme únik v práci, v spoločností kolegýň a kolegov, budujeme kolektívy a naša rodina zostáva až kdesi na ďalšom mieste. Potom si nemáme čo povedať, nemáme čas na svoje deti, zverujeme ich škôlkam a družinám a možno len ulici… Kde sme sa to dostali, kde sme sa to ocitli? Naša rodina je na kolenách! Prebuďme sa, pokiaľ nie je neskoro! Prosme o silu znovu vstať. Oplatí sa bojovať o svoju rodinu. Boh je na našej strane, pomôže nám opäť začať znova. Modlime sa: Ježišu, zmiluj sa nado mnou a nad mojou rodinou!

8. zastavenie: Ježiš neodsudzuje súcitný plač žien

Ježiš neodsudzuje súcitný plač žien, iba ich usmerňuje. Plač je možno dobrý začiatok vlastnej premeny. Ale nestačí len plakať. Je dobré, že vidíme problémy, ktoré máme vo svojej rodine. Je dobré, že nezostávame k nim ľahostajní. Nestačí však plakať, sťažovať sa, nadávať, ani rozbíjať taniere. Treba začať pracovať na sebe. Ak chcem zmeniť svoju rodinu, musím začať od seba. Nevidím a neviem ako? Musím si kľaknúť na obe kolená a prosiť: Príď Duchu Svätý a daj, aby som videl svoje hriechy a aby som vedel, ako sa napraviť. Modlime sa: Ježišu, zmiluj sa nado mnou a nad mojou rodinou!

9. zastavenie: Najbolestnejší pád

Najbolestnejší pád tesne pod vrcholom. Úplné dno posledných síl. Ježiš predsa ešte vstáva. Dvíha ho láska a poslušnosť Otcovi. Čo najviac ničí naše rodiny? Nevera, rozvody, potraty, alkohol, drogy? To sú veľmi bolestné skúsenosti. Nemuseli by byť takéto dôsledky, keby sme zavčasu odstraňovali ich príčiny: neposlušnosť Bohu i rodičom, egoizmus, pýcha, chamtivosť, závisť, pôžitkárstvo, konzumný spôsob života, pohodlie. Nezháňajme toľko toho, čo nám ponúka svet, ale obráťme svoj duchovný zrak k Bohu a prídeme na to, čo je pre našu rodinu najdôležitejšie. Modlime sa: Ježišu, zmiluj sa nado mnou a nad mojou rodinou!

10. zastavenie: Vyzliekanie

Vyzliekanie. Ježiš prijal aj toto poníženie. Z doráňaného, dobitého, opľuvaného skrvaveného tela strhli zaprášený, krvou premoknutý odev. Nič mu neostalo. Ó, Ježišu! Ako je to s vyzliekaním a obliekaním v našich rodinách? Nechávame sa vyzliekať módou, pochybnými súťažami pochybnej krásy, dívame sa na málo oblečené dievčatá, ktoré si ani neuvedomujú svoje poníženie, keď sa nechajú takto fotiť a obzerať… Do našich domovov si kupujeme stále dokonalejšie obrazovky a s nimi aj čoraz viac možností hriešne pozerať na odhalené telo a telá… Čo sa to deje? Či telo nemá byť svätyňou, chrámom Svätého Ducha? Modlime sa: Ježišu, zmiluj sa nado mnou a nad mojou rodinou!

11. zastavenie: Pribili ho na kríž

Pribili ho na kríž. Klince, alebo láska k nám? Láska ho tam držala, z lásky k nám nezostúpil z kríža, z lásky k nám vykrvácal a na ňom zomrel. Všetko nám dal. Aj svoje Telo za pokrm, aj svoju Matku za našu matku. A stále sa nám dáva. Nič nezobral späť. Spolužitie v rodine je založené na láske. Máme sa navzájom milovať takou láskou, akou nás miluje Boh. Láskou, ktorá sa dáva a nič nežiada späť. Láskou, ktorá sa chce dávať, láskou, ktorá chce odpúšťať a potom znovu a zas a zas, stále, sedemdesiatsedem krát…Nie je to ľahké, je to veľmi náročné, ale s Kristom je všetko možné. Modlime sa: Ježišu, zmiluj sa nado mnou a nad mojou rodinou!

12. zastavenie: Smrť na kríži

Smrť na kríži. Slnko sa zatmelo. Zem sa triasla a skaly sa pukali. Tí, čo to videli, sa veľmi naľakali a hovorili: „On bol naozaj Boží Syn.“ Smrť v rodine tiež spôsobí také malé zemetrasenie v živote ostatných členov rodiny. Odišiel človek a zostalo prázdne miesto. Na určitý čas naše slnko prestane svietiť. A aj kamenné srdce vyroní slzu. Možno až vtedy prídeme na to, že tento človek bol pre nás veľký dar. A už mu to teraz nemôžeme povedať. Nič nemôžeme vrátiť späť. No jedno môžem urobiť: môžem viac milovať tých, ktorých tu ešte mám a tešiť sa na stretnutie vo večnosti s tým, ktorý ma tam predišiel. Ďakujem ti, Pane za vieru v teba a za vieru vo večný život. Modlime sa: Ježišu, zmiluj sa nado mnou a nad mojou rodinou!

13. zastavenie: V Matkinom náručí spočíva mŕtve Ježišovo telo

V Matkinom náručí spočíva mŕtve Ježišovo telo. Mária vyslovila svoje FIAT a žije ho stále. Potvrdzuje ho aj teraz. Je to žena úžasnej viery a dôvery v Boha. Veľmi trpí, ale trpí ticho. Objíma mŕtve telo svojho Syna a v ňom objíma všetkých nás. Ďakujeme ti, Pane, že môžeme byť údmi tvojho Tajomného Tela, že môžeme spočívať v náručí tvojej Matky. Jej náručie je ten najbezpečnejší prístav pre našu dušu a pre celú našu rodinu. Mária, k tebe sa utiekame, buď Kráľovnou našich rodín, buď Kráľovnou aj našej rodiny! Modlime sa: Ježišu, zmiluj sa nado mnou a nad mojou rodinou!

14. zastavenie: Ježiša ukladajú do hrobu

Ježiša vložili do hrobu. No nezostal tam. Tu sa začína tá najradostnejšia správa: Na tretí deň vstal! Dokonal svoje dielo, splnil vôľu Otca, premohol smrť a vstal zmŕtvych! Keby nebolo zmŕtvychvstania, naša viera by nemala zmysel. Nemali by sme žiadnej nádeje a nemal by zmysel náš život ani naše obety a utrpenie. Hroby a cintoríny nemusia byť pre kresťana miestom smútku, ale miestom, kde sa upevňuje a rastie naša nádej. Nádej, že sa splní najväčšia túžba ľudskej duše – večný život v milujúcom náručí nášho Boha v spoločenstve tých, ktorých sme tu milovali. Modlime sa: Ježišu, zmiluj sa nado mnou a nad mojou rodinou!

Záver: Pane Ježišu, ďakujeme ti, že si svojím narodením posvätil ľudskú rodinu a že sme sa krstom začlenili do Božej rodiny. Prosíme ťa, rozmnož našu vieru a dôveru v teba, uzdrav naše duše i naše rodiny. Vylej na nás svoju lásku, aby sme sa milovali navzájom tak, ako si ty miloval nás. Amen.

Na úmysel Svätého Otca: Otče náš… Zdravas… Sláva Otcu…

Zdroj: velkanoc.tuomatu.com, www.misie.sk

Zdroj obrázka: https://blog.perspectivesjournal.org/2015/04/23/please-dont-pray-for-me/