« Späť

Sympózium o encyklike LAUDATO SI´

Sympózium o encyklike LAUDATO SI´

Na Katolíckej univerzite v Ružomberku sa v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku uskutoční 12.11. o 13.h sympózium na tému "LAUDATO SI´- Výzvy a inšpirácie pre interdisciplinárny dialóg v prospech integrálneho rozvoja". Sympózium je venované odborníkom z oblasti environmentálnej a sociálnej politiky, podnikateľom, mimovládnym organizáciám, ale i širokej verejnosti.

Hlavnou témou najnovšej encykliky pápeža Františka je volanie po "integrálnej ekológii", teda po hľadaní spoločných riešení, ktoré sa týkajú zodpovednosti za náš "spoločný domov". Práve táto terminológia poukazuje na potrebu zamýšľať sa spoločne a zároveň nad všetkým, čo vplýva na kvalitu života vo svete, ako v našom "domove" - teda otázku ekonomického zabezpečenia domácnosti riešiť v súlade so starostlivosťou o životné prostredie, ale najmä prepojiť jedno i druhé v starostlivosti o členov domáceho spoločenstva - a to všetko tak v lokálnom, ako i globálnom kontexte. Všade, kde chceme budovať "domov", musíme brať ohľad na všetkých jeho členov a na všetky aspekty, ktoré sa na tom podieľajú.

Práve takúto spoločnú reflexiu chce ponúknuť skupina odborníkov z Pedagogickej fakulty KU, z oblasti environmentalistických, ekonomických, sociálnych a humanitných vied - ako ponuku nadviazať dialóg medzi sebou, a zároveň s prostredím regiónu... a ponúknuť akademickú pôdu ako priestor na takýto dialóg i do budúcna.

Sympózium sa uskutoční vo výstavnej sieni v budove Univerzitnej knižnice, Hrabovská cesta 1.