« Späť

Pamätáme v modlitbe

Pamätáme v modlitbe

Dňa 10. marca 2016 (štvrtok) o 6.30 hod. budú Milosrdné sestry vo Vrícku pri svätej omši vzdávať vďaky za ľudí so šľachetným srdcom (darcovia) a všetkých ľudí,
ktorí pomohli a pomáhajú zabezpečovať starostlivosť o pacientov Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne.

Vo svätej omši, ktorá bude obetovaná za darcov Hospicu, budeme pre Vás a Vašich drahých od Nebeského Otca vyprosovať potrebné milosti pre život.
Veľmi si vážime Vašu pomoc.
Aj vďaka nej môžeme byť pri tých, ktorí to potrebujú...

Hospic Milosrdných sestier
Trenčín
http://www.hospic.satmarky.sk


Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne je neštátne zdravotnícke zariadenie slúžiace nevyliečiteľne chorým v pokročilom štádiu choroby. Najčastejšou indikáciou je pokročilé štádium onkologického ochorenia.

Priemerné denné náklady spojené so zabezpečením starostlivosti o jedného pacienta v hospici sú vo výške 70 €.

Aké sú zdroje krytia nákladov hospicu?
   60 %      zdravotné poisťovne                                42 €   na 1 pacienta/deň
   26 %      dary od pacientov a príbuzných             18 €   na 1 pacienta/deň           
     7 %      dary šľachetných sŕdc                                5 €   na 1 pacienta/deň
     7 %      2 % dane a ostatné dary                            5 €   na 1 pacienta/deň


Čo tvorí prevádzkové náklady hospicu?
·        lieky a zdravotnícky materiál
·        energie (plyn, el. energia, voda)
·        strava pre pacientov
·        mzdové náklady
·        služby (opravy, pranie, účtovníctvo, iné)
·        materiálne a ostatné náklady

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Zatiaľ bez komentára Buďte prvým