« Späť

Špecifiká sociálnej práce s osobami pôsobiacimi v prostitúcii - odborný článok

Špecifiká sociálnej práce s osobami pôsobiacimi v prostitúcii - odborný článok

V prívale negatívnych javov, sprevádzajúcich sexuálnu revolúciu, vyniká fenomén prostitúcie ako určitý symbol pomýleného postoja spoločnosti... V článku Špecifiká sociálnej práce s osobami, pôsobiacimi v prostitúcii autori (Stanislav Košč a Viera Pallová z Katedry sociálnej práce na Katolíckej univerzite v Ružomberku) podčiarkujú nevyhnutnosť holistického prístupu tak pri identifikovaní, ako aj pri riešení tohto problému.

Spoločnosť totiž v priebehu dejín až doposiaľ akceptuje prostitúciu, ako keby išlo o niečo prirodzené a pre sociálne vzťahy nutné. V skutočnosti však ide o jeden zo sociálnych javov, ktoré najviac kompromitujú ľudskú dôstojnosť. To je dôvod, prečo tu nemožno akceptovať žiadnu toleranciu zo strany spoločnosti.

Na druhej strane však, riešenie nemôže byť zamerané len, ani primárne na prostituujúce osoby, čiže na problematiku „ponuky“, ale osobitne a predovšetkým na otázku „dopytu“ po prostitúcii. Toto je cieľ makro sociálnej práce v tejto oblasti, vrátane legislatívnej podpory. Na mikro úrovni tiež treba pracovať predovšetkým s objednávateľmi „služieb“ prostitúcie, lebo oni sú tiež obeťami zvráteného vnímania a patologického prežívania sexuality. Pokiaľ ide o samotné prostituujúce osoby (zväčša ženy), sociálna práca im má ponúknuť integrálnu pozornosť, počnúc od duchovnej pomoci, zameranej na pozdvihnutie a upevnenie povedomia ich ľudskej dôstojnosti.

Autori predstavujú špecifickú víziu „misijnej sociálnej práce“ na tomto poli sociálnej problematiky, zdôvodňujúc jej nutnosť zameraním na vôľu po skutočnom vyriešení problému.

Viac tu: http://stanislavkosc.webnode.sk/products/specifika-socialnej-prace-s-osobami-posobiacimi-v-prostitucii/
 

Moju Komunitu informoval
Doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD.

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Zatiaľ bez komentára Buďte prvým