« Späť

IV. medzinárodná konferencia RODINA A CIVILIZÁCIA

IV. medzinárodná konferencia RODINA A CIVILIZÁCIA

Milí priatelia, Slovenská spoločnosť pre rodinu Vás pozýva na IV. medzinárodnú konferenciu pri príležitosti 20.výročia Medzinárodného roku rodiny: RODINA A CIVILIZÁCIA Čo robiť, aby naša civilizácia prežila?

Konferencia pod záštitou Jána Podmanického, predsedu Výboru NR SR pre sociálne veci a Anny Záborskej, predsedníčky Slovenskej spoločnosti pre rodinu sa uskutoční

v piatok 28. novembra 2013 od 9:00 hod.

v Historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky,
Župné nám. 12, Bratislava.

Ciele konferencie:

  • Prezentovať syntézu z troch regionálnych konferencií s garanciou OSN, ktoré sme realizovali so širokým zázemím spolupracujúcich organizácií a odborníkov.
  • Hľadať východiská z najakútnejších problémov rodín na Slovensku.
  • Ukázať silu a prínos rodiny (akokoľvek krehkej a ohrozenej vo svojich vzťahoch) na obnovu našej civilizácie.
  • Iniciovať konkrétne kroky na posilnenie postavenia rodiny v štáte.

 

Okrem prezentácie syntézy z troch doteraz uskutočnených regionálnych konferencií s garanciou OSN, ktorú prednesie Anna Záborská, sú naplánované tieto kľúčové témy:

  • Kríza manželstva ako demografický a sociálny problém (Mons.Peter Rusnák, Karol Pástor, Slovenská republika)
  • Ako sa pripravia mladí ľudia na trvalý manželský vzťah? (Mária Potočárová)
  • Sociálno - ekonomický audit vyspelého sociálneho štátu (Ivo Patta, ČR)
  • Právo na životný priestor pre rodinu a bytová politika (Herbert Pfeiffer, Rakúsko)
  • Sprevádzanie chudobných (Jozef Mikloško, SR)
  • Podpora vzdelávacích programov pre rozvoj rodín (Andrej Buriánek, Slovenská republika)

·         Potreby rodičov so špecifickými potrebami ich detí (Jozef Glasa, Mária Glasová, Slovenská republika)

 

Témy budú spracované vo forme príhovorov, prednášok a workshopov.

Partnermi konferencie sú Nadácia Konrada Adenauera, Úsmev ako dar, Združenie pre rozvoj rodiny, Klub mnohodetných rodín, Fórum života.

Anna Záborská, predsedníčka