« Späť

Viac ako 41 000 irackých kresťanov je opäť doma

Viac ako 41 000 irackých kresťanov je opäť doma

Bratislava, 13. november 2018 IRAK – Misia pápežskej nadácie ACN – Aid to the Church in Need na severe Iraku prebieha úspešne a kresťania sa postupne vracajú domov. K 6. novembru 2018 sa vrátilo na Ninivskú planinu už 9 060 z takmer 20 000 rodín, ktoré v lete roku 2014 ušli pred brutálnou inváziou Islamského štátu. Dnes je 41 057 irackých kresťanov konečne doma.

 
Ninivská planina povstáva z ruín a popola. Genocída za sebou zanechala množstvo obetí
a 150 000 vnútorne vysídlených kresťanov a príslušníkov iných náboženských menšín.
Pápežská nadácia ACN ich podporovala od vypuknutia konfliktu v roku 2011. V júni
2017 vyhlásila medzinárodnú kampaň na podporu rekonštrukcie Ninivskej planiny.
Doteraz poskytla na projekty v Iraku takmer 40,1 milióna eur. Toto všetko sa
uskutočnilo v rámci jednej z najväčších záchranných akcií v histórii ACN.
Na Ninivskej planine bolo doteraz s pomocou ACN obnovených 5 746 z viac ako
13 000 poškodených, vypálených alebo úplne zničených domov v deviatich
kresťanských mestách a obciach.
 
Jeden z tisícov zničených domov vojakmi ISIS
 
Aktivity pápežskej nadácie ACN sa stali impulzom pre medzinárodné spoločenstvo a
mnohé vlády, cirkvi a organizácie sa postupne zapájajú do projektu obnovy Ninivskej
planiny. Činnosť ACN bola vyzdvihnutá aj počas 73. zasadnutia Valného zhromaždenia
OSN v New Yorku 29. septembra 2018. V rozprave o prenasledovaných kresťanských
menšinách a o ohrozeniach náboženského pluralizmu ocenil pomoc ACN pri rekonštrukcii
miest a obcí Ninivskej planiny sekretár Svätej stolice pre vzťahy so štátmi Mons. Paul
Richard Gallagher. 
Pápežská nadácia momentálne presúva svoju činnosť v Iraku z pôvodnej humanitárnej
pomoci a rekonštrukcie súkromných domov na ďalšie oblasti, ktoré sú potrebné pre
obnovenie života kresťanov – opravu a výstavbu kostolov a cirkevných budov, podporu
pastoračných aktivít, vzdelávanie. Sila irackých kresťanov – starobylej komunity
s koreňmi siahajúcimi až k úplným počiatkom kresťanstva – totiž nie je len v múroch,
ale najmä v ľuďoch ochotných odpustiť, povstať zo svojho utrpenia a znovu budovať
vitálnu spoločnosť.
 
Hlavný oltár v kostole v obci Batnaya, ktorý slúžil vojakom ISIS ako terč pri tréningu streľby.
 
Irackých kresťanov podporili aj Slováci prostredníctvom kampane Z RUÍN K DOMOVU,
ktorú vyhlásila v decembri 2017 národná kancelária ACN Slovensko – Pomoc trpiacej
Cirkvi a ktorá naďalej pokračuje. Vďaka štedrosti Slovákov bolo v Iraku doteraz
úplne obnovených 19 domov. Srdečná vďaka patrí všetkým ochotným darcom –
jednotlivcom, rodinám, farnostiam, rehoľným komunitám, ružencovým spoločenstvám,
mnohým kňazom i otcom biskupom.
„Prítomnosť kresťanov a kresťanstva v krajinách ako Irak a Sýria je kľúčová,“ povedal
počas svojej nedávnej návštevy Slovenska Mark von Riedemann z ACN International.
Zdôraznil, že kresťania žijúci v multietnickom a multináboženskom prostredí Blízkeho
východu zohrávajú dôležitú úlohu mediátorov medzi šiítskymi a sunitskými moslimami
a inými etnickými a náboženskými skupinami. „Kresťania sú dôležitou súčasťou
spoločnosti, pretože ponúkajú neutrálnu pôdu a pomáhajú sunitom a šiítom hľadať
spoločné riešenia. Kresťanstvo je náboženstvom zmierenia a odpustenia a toto je to, čo
dnes Blízky východ potrebuje.“
Kresťanstvo v Iraku sa otriasa v základoch. Kým v roku 2003 bolo v krajine 1,5 milióna
kresťanov, dnes sa ich počet odhaduje na menej ako 350 000. Desaťtisíce z nich stále
žijú ako vnútorne vysídlené osoby v severoirackom kurdskom Erbile a čakajú na možnosť
vrátiť sa domov a začať budovať nanovo svoje starobylé komunity. ACN neustáva v
hľadaní riešení.
Autor: ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi
- - -
ACN – Aid to the Church in Need je medzinárodnou dobročinnou a pastoračnou organizáciou. Je zameraná na
poskytovanie materiálnej a duchovnej pomoci kresťanom všade tam, kde sú prenasledovaní, utláčaní alebo kde
trpia hmotnou núdzou. Vznikla v roku 1947 a v roku 2011 bola povýšená na nadáciu pápežského práva. ACN
každoročne realizuje približne 5 300 projektov v takmer 150 krajinách sveta. Podporuje ju vyše 400 000
súkromných darcov z celého sveta. Na Slovensku pôsobí prostredníctvom národnej kancelárie ACN Slovensko