Duchovné sprevádzanie

 

 

Duchovné sprevádzanie zastáva významnú rolu vo formovaní jednotlivca (kresťana) a jeho rastu k zrelosti.

Sprevádzanie môže mať 3 formy:

  • Duchovné sprevádzanie – Spôsob, pri ktorom duchovný vodca ako prostredník medzi človekom a Bohom vedie jednotlivca prostredníctvom povzbudenia, usmernenia, poučenia alebo rady.
  • Koučing (alebo aj Spirituálny koučing) – Sprevádzanie jednotlivca procesom učenia a rozvoja pomocou aktívneho počúvania, kladenia cielených otázok, je to pomoc nachádzať a rozvíjať riešenia.
  • Učeníctvo – Paralela vzťahu Ježiša ako majstra a jeho učeníkov v dnešnej dobe.

Porovnanie spomenutých foriem sprevádzania


Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

Veríme, že vám tieto materiály pomôžu k prehĺbeniu znalostí o duchovnom sprevádzaní, ako aj prakticky pri sprevádzaní vašich blížnych.

Duchovné sprevádzanie má v dnešnej cirkvi o niečo menej ako 50 % jednotlivcov, pričom za dôležité ho považuje až 97 %.[1] Práve preto by mohla byť pre každého vedúceho osobná výzva toto percento posúvať vyššie.

 

 


[1] ZKSM LAŠ: Kvantitatívny výskum o duchovnom sprevádzaní v SR a ČR z obdobia Q1/2014, na ktorý odpovedalo 1310 respondentov.