ŠAS - Škola autentických sŕdc

Milovaný priateľ, priateľka, je tu skvelá príležitosť pre Teba. V roku 2020 otvárame nový ročník Školy autentických sŕdc (ŠAS). Tento ročník bude už piaty v poradí. V tejto škole Ti ponúkame možnosť sprevádzania na Tvojej ceste rastu, uzdravovania, vstupovania do novej slobody, hlbšieho spoznávania seba samého a užšieho prepojenia s Nebeským Otcom.
Ak sú toto oblasti, v ktorých by si chcel/a vidieť, aby Otec konal a tvoril niečo nové v Tvojom živote, nájdi si čas a pýtaj sa Ho, či práve ŠAS je to, čo On pre Teba pripravil na nasledujúce obdobie. Jeho potvrdenie, aby si sa prihlásil/a Ti bude počas celého roka dávať silu robiť nevyhnutné kroky, investovať svoj čas a peniaze a považovať túto školu za prioritu. Túžime Ti slúžiť, modliť sa za Teba, povzbudzovať Ťa a podporovať. Môžeš sa spoľahnúť na to, že my urobíme všetko pre to, aby sme Ťa stavali pred dostatočné výzvy, ktoré Ti pomôžu rásť, učiť sa viac milovať a slúžiť iným.
Počet účastníkov je obmedzený aj z toho dôvodu, že sa Ti chceme osobnejšie venovať a poskytnúť Ti dostatok priestoru na zdieľanie, otázky a rozhovory.

 

O ŠKOLE

Škola autentických sŕdc (ŠAS) je určená pre ľudí, ktorí sa venujú alebo chcú venovať sprevádzaniu a osobnému vedeniu iných. ŠAS ponúkame absolventom Animátorskej školy a aj tým, ktorí majú inú ucelenú kresťanskú formáciu, pretože pre lepšie uchopenie obsahu školy a uplatnenie získaných vedomostí a skúseností v službe sú nevyhnutné určité základy. Cieľom školy je osobnostný a duchovný rast účastníkov, ako aj získanie teoretických a praktických základov v oblastiach, ktoré tvoria obsah sprevádzania mladých ľudí. Dôraz je kladený na to, aby absolventi školy dokázali získané poznatky použiť v službe. Škola pozostáva z deviatich tematických víkendových stretnutí a šesťdňovej letnej školy. Súčasťou programu sú prednášky, pracovné skupiny, skupinové diskusie a zdieľanie, osobná modlitba a spoločná modlitba chvál. Počas modlitieb a pri službe účastníkom sa nechávame inšpirovať a viesť Duchom Svätým a používame duchovné dary a charizmy.


ZÁVÄZNÉ TERMÍNY ŠAS

1. víkend: 31.1 - 2.2. 2020
2. víkend: 28.2. - 1.3. 2020
3. víkend: 20.3. - 22.3. 2020
4. víkend: 17.4. - 19.4. 2020
5. víkend: 29. 5. - 31. 5. 2020
letná škola: 6. 7. - 12. 7. 2020
6.víkend: 18. 9. - 20. 9. 2020
7. víkend: 9. 10. - 11. 10. 2020
8. víkend: 6. 11. - 8. 11. 2020
9. víkend: 4. 12. - 6. 12. 2020


TÉMY ŠAS

 • autentické srdce a identita,
 • základy služby duch. sprevádzania,
 • uzdravenie zranení z minulosti,
 • celistvosť človeka a integrita,
 • prijatie seba a iných,
 • sloboda od strachu,
 • služba oslobodenia,
 • Boží plán so sexualitou,
 • emócie a ich zvládanie,
 • premena mysle,
 • predchádzanie stresu a vyhoreniu,
 • služba inšpirovaná Duchom Svätým,
 • budovanie zdravých vzťahov a hraníc, a iné.

 

ZÁVÄZOK

Na to, aby ŠAS priniesla želané ovocie a výsledky, účastník sa po prijatí na školu zaviaže, že:
1. sa zúčastní na všetkých víkendoch a celej letnej škole, ktorá trvá 6 dní,
2. medzi víkendami bude študovať odporúčané témy a literatúru,
3. bude venovať čas osobnej modlitbe a štúdiu Sv. Písma.

 

ŠAS bola výrazným impulzom k naštartovaniu procesu celistvosti vnútorného človeka, zmäkkčeniu srdca a potvrdenia v identite Božieho milovaného syna. Pomohla mi hlbšie spoznať svoje srdce a posunula
v oblastiach vnútorného uzdravenia a premeny zmýšľania na Kristovu myseľ. A dala mi skvelú príležitosť spoznať inšpiratívnych Božích ľudí. (Martin)

ŠAS bola mojím odrazovým mostíkom do nového života v Pravde. Boh, skrze oddané srdcia ľudí z tímu, uvoľňoval moje autentické srdce, moju oklamanú myseľ i moje pozakrývané JA. (Alžbeta)


ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY NA ZÁUJEMCOV O ŠAS

• minimálna veková hranica 20 rokov,
• absolvovaná animátorská škola alebo iná forma ucelenej kresťanskej formácie,
• škola je určená pre tých, ktorí majú záujem slúžiť najmä v oblasti duchovného sprevádzania,
• členstvo v spoločenstve, účasť na nejakej službe alebo príprava na ňu.

 

PROCES REGISTRÁCIE

1. Vyplň ZÁVÄZNÚ PRIHLÁŠKU, ktorá je prístupná online TU (vyplnenie prihlášky trvá viac ako 30 min.). Keďže predpokladáme, že sa prihlási vyšší počet ľudí, ako môžeme prijať, povzbudzujeme ťa, aby si si dal na vyplnení prihlášky záležať.
2. Pošli ODPORÚČANIE OD KŇAZA (resp. lídra spoločenstva), ktoré bude obsahovať osobné odporúčanie pre štúdium na ŠAS a POTVRDENIE O ABSOLVOVANEJ FORMÁCII, ktoré môže byť súčasťou odporúčania, príp. priložené ako samostatný dokument.
3. Záujemcov, ktorí splnia požiadavky, pozveme na osobný pohovor. Osobné pohovory sa budú diať priebežne. Registrácia je otvorená do 30.11. 2019. Po tomto termíne si dohodneme termín osobného pohovoru s prihlásenými uchádzačmi. Následne každého uchádzača informujeme o prijatí/neprijatí na školu.

REGISTRUJ SA TU

 

O NÁS

Naším poslaním je viesť ľudí v procese rastu v celistvosti, autentickom živote, prežívaní viery a vovádzaní do plnosti ich bytia. Tím tvoria:
• Martin a Veronika Janusovci,
• Ferko a Zuzka Venglikovci,
• Danka Petriľaková,
• Zuzka Šariská,
• Nelka Grajciarová,
• Kristy Mydliarová,
• Olinka a Mirko Kotorovci,
• Šimon a Niki Mackovjakovci,
• Matúš Reiner (katolícky kňaz).

 

POPLATKY

• jednorazový poplatok za školu (ŠKOLNÉ) je 70 € pre študentov a 100 € pre pracujúcich (úhrada po prijatí na školu) zahŕňa študijné materiály, administratívne a technické zabezpečenie,
• poplatok za VÍKEND vo výške 49 € zahŕňa ubytovanie, plnú penziu a prevádzkové náklady, 
• poplatok za LETNÚ ŠKOLU vo výške 150 € zahŕňa ubytovanie, plnú  penziu, iné prevádzkové náklady, príspevok pre externých hostí, náklady na aktivity a iné.

 

MIESTO KONANIA

Miestom konania školy je Otcova Stodola vo Važci, Krátka 291.

 

KONTAKT

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.
M a r t i n   J a n u s
Email: autentickesrdce@gmail.com
Telefón: 0907353508

 

ŠAS ZASTREŠUJE

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže v spolupráci s Vinicou o.z.

 

SLEDUJ NÁS

na Facebooku a na Instagrame

 

ŠAS mi dala nový pohľad do vzťahu s Otcom, kde som si uvedomil akú mám hodnotu. Dala mi intimitu s Otcom, v ktorej každý deň premieňam svoju myseľ. ŠAS nielen dáva, ale aj berie. Zobrala mi strach a moje otroctvo. (Peter)
Bol to čas zmocňovania a vstupovania do slobody. A na konci ŠAS som si uvedomila, že je to vlastne len začiatok veľkého dobrodružstva s Otcom. (Tinka)
ŠAS je extra silný duchovný koncentrát, super ľudia, silný pocit vzájomnej dôvery, odrazový mostík do hlbín, spoznanie pravého Otca, ... a mega nátierky :) (Daniel)