Vedenie stretka

« Назад

Čo by mal vodca vedieť o ľuďoch

Čo by mal vodca vedieť o ľuďoch

Základom vodcovstva sú ľudia. Staré príslovie hovorí: „Kto si myslí, že vedie, ale nemá nasledovníkov, je len na prechádzke." Pokiaľ nie si schopný jednať s ľuďmi, nebudú ťa nasledovať. Vzťahy časom človeka do pozície vedúceho postavia, alebo ho z nej odstavia. Efektívni vodcovia nie sú zameraní na seba a na svoj vlastný úspech. Majú na zreteli tých druhých. Úspech pre nich znamená rozvíjať ľudí. Čo by si mal teda vedieť o ľuďoch, ktorých vedieš?

Základom vodcovstva sú ľudia. Staré príslovie hovorí: „Kto si myslí, že vedie, ale nemá nasledovníkov, je len na prechádzke." Pokiaľ nie si schopný jednať s ľuďmi, nebudú ťa nasledovať. Vzťahy časom človeka do pozície vedúceho postavia, alebo ho z nej odstavia. Efektívni vodcovia nie sú zameraní na seba a na svoj vlastný úspech. Majú na zreteli tých druhých. Úspech pre nich znamená rozvíjať ľudí. Čo by si mal teda vedieť o ľuďoch, ktorých vedieš? 

1. ĽUDIA SÚ NEISTÍ. DODAJ IM ZDRAVÚ SEBADÔVERU.

Kľúčový princíp:

Zranení ľudia zraňujú iných. Ľudia, ktorí sú „bezpeční“ sami v sebe, poskytujú bezpečie aj druhým.
Väčšina ľudí je neistých v niektorej oblasti svojho života.
Väčšina neistých ľudí hľadá bezpečie.
Bezpečné prostredie poskytujú iba ľudia, ktorí sami prežívajú bezpečie a zdravú sebadôveru.

„Majme záujem jeden o druhého a povzbudzujme sa k láske a k dobrým skutkom.“ (Hebr 10,24)

2. ĽUDIA SA RADI CÍTIA JEDINEČNÍ. VYZDVIHUJ ICH.

Kľúčový princíp:

Keď riešiš veci „sám so sebou“, používaj svoju hlavu. Keď riešiš veci s druhými, používaj svoje srdce. Keď niekoho utvrdzuješ a vyzdvihuješ svojimi slovami...

 • Rob to úprimne. Buď priamy v tom, čo hovoríš.
 • Rob to konkrétne. Hovor špecifické veci, vlastnosti, udalosti...
 • Rob to verejne, pred druhými.
 • Rob to osobne. Prekroč rámec všeobecnej vďačnosti, hovor s ľuďmi osobne.

„Milujte sa navzájom bratskou láskou a v úcte dávajte prednosť jeden druhému.“ (Rim 12,10)

3. ĽUDIA TÚŽIA PO LEPŠOM ZAJTRAJŠKU. DAJ IM NÁDEJ.

Kľúčový princíp:

Kľúčom k dnešku je viera v zajtrajšok. Každý žije pre niečo lepšie, čo má prísť. Kde nie je nádej do budúcnosti, tam nie je sila pre prítomnosť. Dávaj ľuďom nádej.

„Na toto si upriamim srdce, to si však vezmem do hlavy, na toto budem čakať: na prejavy Hospodinovej milosti, že neprestávajú, že sa nekončia dôkazy jeho zľutovania. Každé ráno sú nové, nesmierna je tvoja vernosť.“ (Nár 3, 21-23)

4. ĽUDIA POTREBUJÚ, ABY IM NIEKTO ROZUMEL. NAČÚVAJ IM.

Kľúčový princíp:

Aby si sa ľuďmi „spojil“, potrebuješ porozumieť „kľúčom“ k ich srdcu. Ako poznať kľúč k srdcu človeka:

 • O čom hovorí?
 • Nad čím plače?
 • O čom sníva?
 • Čomu sa smeje?
 • Čo plánuje?

„Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi.“ (Rim 12,15)

5. ĽUDIA POSTRÁDAJÚ SMER. NAVIGUJ ICH.

Kľúčový princíp:

Väčšina ľudí vie kormidlovať loď, vodca pomáha určovať kurz.
Vodcovia musia poznať cestu.
Vodcovia po tej ceste musia ísť.
Vodcovia musia ukazovať smer cesty.

„Starších, čo sú medzi vami, prosím ako spolustarší a svedok Kristových utrpení, ale aj účastník jeho slávy, ktorá sa má v budúcnosti zjaviť: Paste Božie stádo, ktoré je u vás; starajte sa oň nie z prinútenia, ale dobrovoľne, podľa Božej vôle, nie pre mrzký zisk, ale ochotne...“ (1Pt 5,1-2)

6. ĽUDIA MAJÚ POTREBY. NAJPRV REAGUJ NA NE.

Kľúčový princíp:

Skôr ako ľudia začnú slúžiť, treba najprv slúžiť im.

„...každý nech má na mysli to, čo slúži druhým, nie len jemu.“ (Fil 2,4) 

Väčšina ľudí si myslí, že...

 • Ich situácia je výnimočná.
 • Ich problémy sú najväčšie.
 • Ich nedostatky by sa mali prehliadať.
 • Ich čas je ten najcennejší. 

Vodcovia musia...

 • Mať svojich ľudí na prvom mieste.
 • Poznať potreby svojich ľudí.
 • Vidieť celkový obraz.
 • Milovať ľudí, aby im pomáhali rásť.

„...každý nech má na mysli to, čo slúži druhým, nie len jemu.“ (Fil 2,4)

7. ĽUDIA BÝVAJÚ EMOCIONÁLNE NA DNE. POVZBUDZUJ ICH.

Kľúčový princíp:

Uskutoční sa to, čo je oceňované.

Experiment: Niekto urobil experiment, ako dlho je človek schopný stáť v kýbli s ľadovou vodou. Bolo zistené, že keď tam bol niekto, kto ho povzbudzoval a podporoval, človek v ľadovej vode vydržal dvakrát dlhšie než ten, koho nikto nepovzbudzoval.

„...Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť. Znášajte sa navzájom...“ (Kol 3,12-13)

8. ĽUDIA CHCÚ MAŤ ÚSPECH. POMÔŽ IM ZVÍŤAZIŤ.

Kľúčový princíp:

Choď a pomôž ľuďom dosiahnuť ich ciele. Víťazstvo má tisíc otcov, porážka je sirota. Každý chce byť súčasťou tímu, ktorý víťazí a dosahuje svoje ciele. Toto vodcovia poskytujú druhým.

„Dvaja sú na tom lepšie ako sám človek: za svoju námahu môžu dostať väčšiu odmenu, a keď padnú, jeden zdvihne druhého...“(Kaz 4,9-10) 

9. ĽUDIA TÚŽIA PO VZŤAHOCH. POSKYTNI IM SPOLOČENSTVO.

Kľúčový princíp:

V kontakte s ľuďmi praktizuj „princíp 101 %“: Nájdi 1% toho, čo máš s druhým človekom spoločného, a venuj tomu 100 % svojej pozornosti.

Boh nikdy nezamýšľal, aby sme na svojej kresťanskej ceste boli sami. Celé Božie slovo je o spoločenstve.

„Ak teda trpí jeden úd, trpia spolu s ním všetky údy, a ak vychvaľujú jeden úd, radujú sa s ním všetky údy.“ (1Kor 12,26)

10. ĽUDIA HĽADAJÚ VZORY, KTORÉ BY MOHLI NASLEDOVAŤ. BUĎ PRÍKLADOM.

Kľúčový princíp:

Ľudia robia, to čo vidia.

Príklad zo života: Nasledovníci Františka z Assisi sa ho pýtali, čo majú robiť, keď pôjdu do ulíc slúžiť druhým. Svätý František im radil: „Vždy kážte evanjelium a pokiaľ je to nutné, používajte slová.“

„Napodobňujte ma, ako aj ja napodobňujem Krista“ (1Kor 11,1)

 

Prevzaté z prílohy Zrelosť časopisu Nahlas (2007/5)
Časopis vydáva Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina v Bratislave

Комментарии