Blog

« Назад

1. ADVENTNÁ MODLITBA

1. ADVENTNÁ MODLITBA

Modlitba: Nech sa mi stane podľa tvojho slova

Drahý Bože,

Túžim sa priblížiť k Tebe, viac Ťa spoznať a milovať Ťa. Mnohokrát prichádzam so svojimi prosbami a problémami a Ty ma vždy prijímaš a pomáhaš mi. Dnes sa chcem modliť slovami Panny Márie: „Hľa služobnica(služobník) Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“

Chcem počúvať tvoj hlas a nasledovať povolanie a poslanie, ktoré máš Ty pre môj život. Nebeský Otec, odpusť, že v modlitbe niekedy prichádzam nie ako tvoja služobnica/ služobník, ale ako niekto, kto hovorí, ba až diktuje Tebe, Bohu, čo máš robiť. Verím, že všetko, čo si pre mňa pripravil, je pre mňa to najlepšie. Ukáž mi, ak moje plány a životné kroky nie sú v súlade s tým, čo by si chcel Ty a prosím, nasmeruj ich tak, aby viedli iba po tvojich chodníkoch.

Pane Ježišu, tvoja Matka Mária, Ťa od začiatku prijala ako svojho Pána a odovzdala Ti celý svoj život. Aj ja Ťa dnes nanovo prijímam ako svojho Pána a odovzdávam Ti celý svoj život. Drahý Svätý Duch, spolieham sa na Tvoje vedenie a pomoc, aby som na tejto svojej ceste vytrval/a. Amen

Myslíš, že táto modlitba môže pomôcť iným? Zdieľaj ju na sociálnych sieťach :)

Комментарии