Blog

« Назад

2. Adventná modlitba

2. Adventná modlitba

Modlitba za vytrvalosť v dobrom

Drahý Bože,

Rozhodol/a som sa viac sa Ti priblížiť, viac ťa pustiť do môjho života. Určite celkom neviem, čo to znamená, ale viem, že chcem mať bližší vzťah s Tebou. Znamená to, že budeš prenikať do každej oblasti môjho života a ja sa tomu veľmi teším. Uvedomujem si, že to bude znamenať zmeniť niektoré veci a zaužívané zvyky, a preto ťa prosím, aby si mi pomohol byť vytvrvalým/ou v dobrom.

Pane Ježišu, modlím sa, aby si rástol vo mne a mňa, aby ubúdalo, aby Teba bolo cezo mňa vidieť viac ako mňa samotného/ samotnú. Presne tak, ako sa to stalo s tvojou matkou, Pannou Máriou. Ona nikdy nepoľavila v konaní dobra, nikdy nepochybovala, vždy dôverovala viac Bohu ako sebe.

Duchu Svätý, prosím, pomôž mi presne takto nepochybovať, nepoľavovať v dobrom a dôverovať Bohu vo všetkom. A ak aj niečo nezvládnem, nech dokážem rýchlo ľutovať svoju chybu, neznechutiť sa, postaviť sa a kráčať po tvojej ceste ďalej. Amen

Copyright: Moja Komunita

Комментарии