Blog

« Назад

10 dôvodov, pre ktoré treba počkať so svadbou

10 dôvodov, pre ktoré treba počkať so svadbou

Svadba je krásna a nezameniteľná udalosť, no je to žiaľ iba jeden deň. Manželstvo- to je na celý život.

Bolestné manželstvá často vznikajú  už pred ich uzatvorením, keď si jeden z nich akosi zatvorí oči pred realitou a dúfa, že po svadbe ( narodení dieťaťa, presťahovaní sa z domu, nájdení si práce...) sa všetko zmení. Existuje niekoľko vážnych dôvodov, ktoré by sa mali zmeniť najprv- ak má byť život s daným človekom požehnaním. Mojím zámerom nie je nikomu zobrať ružové okuliare, ani povedať, že daný človek pre neho nie je ten pravý- skôr je to pokus dať radu, ktorá môže pomôcť vyhnúť sa zbytočnému trápeniu. Počkať so svadbou, kým sa daný problém neodstráni, je niekedy omnoho lepšie- zvlášť , ak ide o nasledovné prípady:

1.     Závislosť
Alkohol, automaty, drogy a z nich prameniace problémy, sú najčastejšími dôvodmi rozvodu. Hrnúť sa do manželstva so závislým človekom je veľmi nebezpečné a my musíme myslieť dopredu- ak sa toho náš partner/ka nezbaví, čakajú nás namiesto pokojného nažívania agresívne správanie pri absťákoch a neustále dlžoby. Ak nám na tomto vzťahu obom záleží, treba sa z týchto závislostí dostať ešte pred manželstvom.

2.     Nevera
Ak je Ti Tvoj partner neverný /á už pred svadbou, po nej bude mať ešte menší dôvod niečo zmeniť. Znamená to, že Ti nie je zaviazaný a nie je presvedčený o tom, že jediný človek, ktorý mu postačuje a pre ktorého by dal svoj život, si Ty. Ani výstrelky typu návštevy verejných domov či záľuba v pornografii nesľubujú nič dobré. O tejto stránke svojho budúceho manžela/ky niekto nemusí mať ani potuchy- ale ak o nej vieš, je múdre dať ju do poriadku tak, aby obe strany vstupovali do manželstva s dôverou a skutočným rozhodnutím byť verným tomu druhému.

3.     Agresia

Nikto nechce mať týrané deti- ak Ti Tvoj partner/ka ubližuje fyzicky alebo psychicky – po svadbe to bude pokračovať a takýto človek sa nezastaví ani pred krehkým bábätkom. Ak Ťa  daný človek miluje, nikdy Ti fyzicky neublíži- v tom musíš mať jasno.

4.     Zadĺženosť

Byť mladý a nemať nič je celkom normálne- zvlášť u nás na Slovensku J Byť mladý a mať kopec dlhov- prípadne jeden veľký dlh ( tu nehovorím o hypotéke či splácaní nového auta), hovorí o nesamostatnosti a nezrelosti. Ak sa chystá byť  naším partnerom, budeme sa musieť poriadne obracať, aby sme zabezpečili živobytie a splácanie dlhov- nielen tých starých ale i nových, ktoré pravdepodobne pribudnú. Najlepším spôsobom je počkať, kým sa daný človek naučí splatiť svoje dlhy sám ( nie vďaka našim príspevkom alebo rodičovskej podpore...) a potom začať spolu nový život.  

5.     Rozdielnosť v názoroch v dôležitých otázkach

Kde budeme žiť, či a koľko detí budeme mať, som veriaci a ty neveriaca... Čo je lepšie- diskutovať o spornej otázke možno o dva roky dlhšie alebo spolu ticho bojovať celých 30-50 rokov ?

Ak máme rozdielne názory v takýchto otázkach, povedať si, že sa to v manželstve nejako “časom“ vykryštalizuje, môže a veľmi často znamená veľa dlhého odriekania a utrpenia v manželstve. Práve pred manželstvom je priestor na to riešiť tieto otázky. „Jemu nevadí, že chodím do kostola.“ – ale Tebe naozaj nevadí, že on neverí v Boha?

Najväčší problém nastane, keď prídu deti, ktoré treba viesť a vychovávať- v akom duchu / Duchu to bude u nás ? A naozaj Ti to nevadí ?...

Pokračovanie to a ďalších 5 dôvodov nájdete v blogu 10 dôvodov, prečo počkať so svadbou II.
 

Комментарии
sign-in-to-add-comment
[...] V Cirkvi by nám malo záležať na pripravenosti ľudí uzatvárajúcich manželstvo- niekedy to znamená - aj varovať ich... Ak ste ho ešte nečítali, začiatok s prvými 5 dôvodmi nájedte v blogu 10 dôvodov,... [...] Čítať viac
Отправлено в 18.08.14 16:35.
[...] 10 dôvodov, pre ktoré treba počkať so svadbou [...] Čítať viac
Отправлено в 18.08.14 17:10.
[...] Sú situácie, o ktorých vieme, že sú nebezpečné – tak, ako keď sa niekto hrá so zápalkami v stodole plnej suchého sena. Stačí iskrička... Aj vo vzťahoch sa potrebujeme naučiť myslieť dopredu,... [...] Čítať viac
Отправлено в 07.11.16 16:21.