Blog

« Назад

Dôvera vo vzťahu

Dôvera vo vzťahu

Dôvera je v každom kladnom vzťahu nevyhnutnou súčasťou, žiaľ, bežne vo vzťahoch - a teraz hovorím o tých partnerských, vôbec nebýva samozrejmosťou.

Mnohokrát páry vôbec nemajú v úmysle robiť priestupky voči dôvere, často si len neuvedomujú, aký veľký dosah na dôveru v ich vzťahu- z čoho vyplýva aj pevnosť ich vzťahu, majú veci, ktoré robia. Vzťah nemá byť naťahovaním sa, ani večnou vojnou jedného proti druhému. Vzťah má byť spoločným kráčaním do toho istého cieľa, kde raz jeden, raz druhý pomáha partnerovi kráčať ďalej a najlepšie- užívať si aj cestu :)

Bonusy dôvery

Láska bez dôvery nedokáže existovať. Dôvera je ako záručný list vzťahu, priamy dôkaz o tom, že naša investícia do vzťahu bola dobrá a stojí za to a prináša nám veľké výhody. Vďaka dôvere zažívame vo vzťahu nasledovné:

  • Pocit bezpečia
  • Priateľstvo
  • Intimita
  • Možnosť zdôveriť sa
  • Pomoc

 

Dôverné pasce

Všetky vymenované bonusy každý uvíta rád. Neradi zasa vidíme ich opak vo forme nepriateľských postojov, slov a skutkov nášho partnera, pocit neistoty, stratu intimity, ktorá v manželstve znamená onedlho aj problémy v intímnej oblasti manželov, viaznucu komunikáciu a pocit, že sme na všetko sami.

Je niekoľko myšlienok a postojov, ktoré nás tak rýchlo dostanú do problémov a tajomstiev, z ktorých sa len ťažko človek vymotá. Skúsme sa spolu na ne pozrieť:

Aj tak tomu nebude rozumieť. Vo vzťahu potrebujeme stavať vzájomné mosty. Samozrejme, sú oblasti, v ktorých si partneri bývajú veľmi vzdialení, ak však nepristúpia k vzájomnému budovaniu, tieto oblasti zostanú ako veľká priepasť medzi nimi. Z vlastných skúseností musím priznať, že som po celé roky bojovala proti počítačom – a môj manžel je informatik! Keď som chcela manželovi pomáhať a rozumieť, musela som vstúpiť do jeho sveta. Začala som malými mechanickými úlohami ku ktorým pribudli zložitejšie. Vďaka tomu som sa začala orientovať aj v terminológii a môžeme sa spokojne porozprávať aj o jeho projektoch a ja ho môžem zaangažovane počúvať.

Načo ho/ju s tým zbytočne zaťažovať. To, že sa o niečom pred partnerom zmienime, znamená, že chceme, aby o tom vedel. Nemusí vždy ísť len o veci, v ktorých potrebujeme pomoc. Ide o to, aby sme si rozumeli. Ak máme dostatok informácii o tom druhom, omnoho lepšie ho pochopíme a porozumieme aj jeho reakciám a správaniu.

Takéto veci ho nudia/nezaujímajú. Táto pasca znie celkom nevinne, ale je veľmi nebezpečná. Ak niektorú oblasť budeme zdieľať do veľkej miery s niekým iným- v tejto oblasti nebudeme vedieť nášmu partnerovi dôverovať. Mnohé veci zo života našich partnerov sa nám môžu zdať „cudzie“,  ale mali by sme sa o ne zaujímať preto, že chceme partnera ešte viac spoznať a popri tom isto uvidíme aj hlbšie súvislosti.

Nechcem ho/ ju zarmútiť. Pred partnerom nesmieme nič zámerne tajiť. Ako dobre vieme, raz sa pravda určite ukáže a naše klamstvo si zapýta daň aj s úrokmi. Ak naozaj partnera nechceme zraniť, musíme s pravdou – hoci ako nepríjemnou von- dlhy, znásilnenie, strata práce, depresia, romantické pocity k niekomu inému. Možno budeme prekvapení, ako rýchlo sa situácia vyrieši.

On/ona pre také veci nemá pochopenie. Či už ide o istý spôsob spirituality, charitatívnu činnosť, potrebu tráviť čas osamote a veci premyslieť, nehovoriť o veciach pre nás veľmi dôležitých a opakovane hľadať spôsob, ako by sa dali dosiahnuť tak, aby sme boli obaja spokojní, bude viesť k veľkému narušeniu dôvery. Ak v istých veciach nemáme rovnaký názor, musíme hľadať kompromis. Ak tento kompromis nie je možný a ide o podstatnú vec, je dobré vyhľadať pomoc či poradenstvo.

Čo ak ho/ju tým vystraším a stratím. Vzťah nie je na to, aby sme veci prežívali sami. Zvlášť pred manželstvom nie je treba váhať s „testovaním“ vzťahu, keď uvidíme, či nášmu partnerovi záleží na nás alebo len na výhodách, ktoré mu zo vzťahu plynuli. Niektorí sa hanbia za svoje prostredie, niektorí za svoju minulosť, veľký neúspech či zlyhanie alebo sa boja reakcie na ich diagnózu. V manželstve zasa nie je priestor na to, aby sme zakrývali negatívne skutočnosti. S Božou pomocou sa v modlitbe dá prekonať každý problém.

Dôvera sa dá posilňovať

Možno si poviete, že nedostatok dôvery je váš problém – a že nedokážete dôverovať tomu druhému. Dôvera je most, ktorý sa buduje z oboch strán. Ideálne je, ak sa kroky dôvery rozhodnete robiť obaja. Ak však máte problém so spoluprácou partnera, predsa dokážete 50% úspechu zvládnuť aj vy sami. Ak sa rozhodnete posilniť dôveru voči svojmu partnerovi, vy sami sa stanete „dôveryhodnejšími“ a váš partner sa ľahšie vydá na cestu dôvery za vami.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako budovať dôveru, prečítajte si : 9 krokov ako posilniť dôveru

 

 

Комментарии