there-is-no-content-for-this-parish
showing-content-of-parental-parish

there-are-no-actual-announcements-showing-last-updated

add-new-announcement-for farnosť Bratislava-svätej Alžbety

announcement-for farnosť Bratislava-Kalvária

24.10. - 29.10. 2016 43. Неделя

  • Túto nedeľu sa pri všetkých svätých omšiach koná zbierka na misie. Zbierka podporuje prostredníctvom Pápežských misijných diel na Slovensku prácu slovenských misionárov v zahraničí. Na podporu slovenských misionárov smeruje i výťažok za predaj misijných kalendárov, ktoré si môžete zobrať pri časopisoch v strede kostola. Príspevok je 2,- eurá. Ďakujeme za vašu podporu.
  • Minulú nedeľu sa vyzberalo na opravu kostola 1.918,- eur. Všetkým, ktorí podporujete dielo obnovy úprimne ďakujeme!
  • 3 myšlienky na týždeň - svätý ruženec Možno povedať, že každé pozorne premeditované tajomstvo ruženca vrhá svetlo na tajomstvo človeka. sv. Ján Pavol II. Modliť sa ruženec znamená zveriť naše starosti milosrdným Srdciam Ježiša a jeho matky. sv. Ján Pavol II. Ruženec znamená vnoriť sa do rozjímania nad tajomstvom Krista. sv. Ján Pavol II.