Kostol sv. Alžbety Durínskej v Bratislave  je známy aj ako "Modrý kostolík"

Kostolík bol postavený v rokoch 1909–1913 podľa projektu budapeštianskeho architekta Edmunda Lechnera. V minulosti tvoril súčasť katolíckeho gymnázia, postaveného v jeho blízkosti a mal slúžiť ako kaplnka pre jeho študentov. Kostol bol zasvätený uhorskej svätici z kráľovského rodu Arpádovcov – Alžbete Uhorskej / Durínskej.

Modrá farba, ktorá zdobí steny aj strechu kostola, bola v secesii symbolom nadpozemského a biela je znamením nádeje. Hlavným prvkom čelnej fasády kostola je ozdobná mozaika, zobrazuje svätú Alžbetu, ako drží v náručí ruže. Mozaika vznikla na podklade legendy o sv. Alžbete. Dary, ktoré dala chudobným, v okamihu ich ohrozenia sa zmenili na kvety ruží. Zaujímavá je veža kostola so zvonicou v tvare valca. Interiér sa farebnosťou a štýlom pridržiava exteriéru. Vo výzdobe stien prevažuje modrá farba, je doplňovaná bielou, a krémovou, s pozlátenými obrubami a nechýbajú ani motívy hviezd a motívy prírody – kvety, listy. Lavice sú drevenné, jemne modré s krémovo sfarbenými vrcholcami.

+

Pohľad do vnútra kostolíka smerom k hlavnému oltáru, na ktorom je obraz Alžbety Durínskej a jej chudobných, ktorým rozdáva dary. Uprostred chodby visí na troch reťaziach večné svetlo v podobe srdca... Celý kostolík je dobre osvetlený vďaka  veľkým,vhodne rozmiestneným oknám.

+

Viac o kostolíku  sa dozviete na aktuálnych stránkach fary:

O farnosti: http://modrykostol.fara.sk/?page=farnost

História kostolíka: http://modrykostol.fara.sk/historia/magazin6/historia.html

Sv. Omše, spovedanie a iné -

informácie na: http://www.dokostola.sk/kostol/modry-kostol-sv-alzbety

 

O sv. Alžbete

Alžbeta sa narodila sa do rodiny Uhorského kráľa Ondreja II. a jeho manželky Gertrúdy z Andechs-Meran. Podľa uhorskej tradície sa narodila na zámku v meste Sarospatak, jednej z obľúbených rezidencií kráľovskej rodiny v severnom Uhorsku 7. júla 1207. Presný dátum narodenia však nie je známy.
Podľa zvykov stredovekej šľachty bolo Alžbete sľúbené manželstvo s nemeckým princom z Durínska. Keď mala 4 roky (1211) bola zverená nemeckému sprievodu, ktorý ju z Pressburgu (Bratislavy), v tom čase najzápadnejšiej pevnosti Uhorského kráľovstva, priviedol na Durínsky šľachtický dvor, spolu s mládencom Landgrafovej rodiny, s jej budúcim manželom. Keď mala 14 rokov vydala sa za Ludwiga IV., Grófa z Durínska.

+

Mala tri deti. Alžbeta sa stala vdovou keď mala 20 rokov. Zomrela v r.1231, vo veku 24 rokov. V r. 1235 bola pápežom Gregorom IX . vyhlásená za svätú. Povesť jej života, ktorý bol plný zriekaní sa a obety pre iných, je príkladom lásky k chudobe a oddanosti  Bohu a blížnemu.


Alžbeta je nazývaná Durínska, alebo Uhorská, podľa svojho pôvodu a podľa miesta panstva, kde žila. Alžbeta bola Uhorská princezná, bola grófka na panstve v Durínsku, v Nemecku. Alžbeta býva zobrazovaná s korunou na hlave, ktorá je symbolom jej hodnosti ako princezná, alebo grófka.

Jej sviatok slávime 17. novembra, ktorý je dňom jej úmrtia v roku 1231, v 24 rokoch jej života.

Viac na stránke:

http://www.assisi.sk/modules/news/article.php?storyid=172

Text bol napísaný k 800. výročiu narodenia sv. Alžbety Durínskej 1207 - 2007 bratmi Františkánmi, u ktorých je uctievaná pre jej príklad života v chudobe.

Obrázky na stránke: http://www.marypages.com/ElizabethEng.htm

+

Hrob sv. Alžbety Durínskej je v chráme Hl. Elisabeth v Nemecku

+

Chrám Hl. Elisabeth v Marburgu, v Nemecku, bol postavený v rokoch 1235 - 1283 nemeckým rytierským rádom nad hrobom sv. Alžbety. Je stavaný v rannom gotickom štýle, je známym pútnickým miestom, navšetvovaným od čias života sv. Alžbety až po dnes. Chrám bol postavený na mieste, kde stál hospitál pre chorých a chudobných, ktorým tu Alžbeta slúžila.

+

+