Profil farnosti

farnosť Nová Dubnica
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families

Участники

Miestny správca:
Štefan Wallner
Kapláni:
contact-informations