Дневники

« Назад

Ako sme prežili NTM

Šlo to všetko podľa plánu, ale každý deň bol vždy čímsi jedinečný.

Pozvaní kňazi síce mali určenú temu, ale naozaj som ani ja netušil, ako ju podajú a rovnako to bolo aj so svedectvami manželov.

 

 

Manželom Lojekovcom sa na poslednú chvíľu skomplikovali niektoré veci v rodine, takže nemohli osobne prísť. Poslali nám svoje svedectvo a pozreli sme si ho po sv. omši v piatok.

 

Po záverečnej ďakovnej sv. omši sme si pozreli film a nasledovala moderovaná diskusia v skupinkách.

 

Môžete si vypočuť homílie a svedectvá, kňazov a manželov, ktorí so zverejnením súhlasili.

 

 

 

 

AUDIO: Štefan Hrbček

FOTO: Štefan Hrbček

Комментарии

Výveska

Prihlasovací formulár

PRÍLEŽITOSŤ NA SLUŽBU

******  ******  ****** ******

FARNIK 33

FARNIK 32

FARNIK 31

FARNIK 30

FARNIK 29

FARNIK 28

FARNIK 27

FARNIK 26

FARNIK (staršie čísla)

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)