Dianie vo farnosti

« Назад

Novotská hrudka 2022

Syrové slávnosti v Novoti majú už peknú históriu (15 rokov) Verím, že aj tohoročné syrové slávnosti budú dôstojným reprezentovaním syrárskeho umenia a utužením vzájomných vzťahov.

základný program

3. júl 2022

10:30 slávnostná sv. omša,

hlavný celebrant a kazateľ: Vladimír Maslák

spev: Oravskí pútnici (Námestovo)

11:30 požehnanie dobytka a poľnohospodárskych strojov

12:00 prezentácia syrových výrobkov a ochutnávka bryndze a syra

13:00 Duo Jamaha

14:00 AT Band

16:00 Helizuš

20:30 Basawell

Pozývame na našu slávnosť domácich syrárov na prezentáciu svojich výrobkov. Nezabudnime okrášliť tento deň krojom.

Na požehnanie strojov bude pripravených niekoľko strojov už v sobotu. Ľudia, ktorí chcú požehnať svoj traktor alebo stroj, nech donesú značku alebo technický preukaz a budú počas modlitby požehnania pri strojoch. Jazdenie na traktoroch by narušilo sviatočný deň a stroje by zabrali veľa miesta, a preto požehnanie strojov bude cez túto symboliku.

Moderátor Jozef Bryndza nás bude sprevádzať celým programom syrových slávností. Medzi hudobnými skupinami budú animačné programy pre deti, súťaž v ťahaní syrovej nite a vyhodnotenie súťaží.

Obecný úrad Novoť a organizátori 

 

 

AUDIO záznam zo slávnostnej sv. omše. Kazateľ Vladimír Maslák, spev: Oravskí pútnici.

Fotky:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO: Monika Huráková

 

Комментарии

počítadlo

nahlasenie zneuzivania

Výveska

 
 
 

 

 

FARNIK 23

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 22

FARNIK 21

FARNIK 20

FARNIK 19

FARNIK 18

FARNIK 17 MISIE

FARNIK 16

FARNIK 15

 

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.