Дневники

« Назад

Posviacka obnovenej sochy Krista Trpiteľa

Obec Novoť na základe podnetov poslancov Obecného zastupiteľstva nedávno zreštaurovala národnú kultúrnu pamiatku "Sochu Krista Trpiteľa", postavenú v r. 1825, ktorá sa nachádza v časti obce Grúň.

Pán starosta Radoslav Kozák požiadal o požehnanie tejto obnovenej sochy a tejto požiadavke som rád vyhovel.

 

Sochu sme za hojnej účasti farníkov a reprezentantov obce požehnali na sviatok Panny Márie Bohorodičky 1.1.2020

Prítomným sa prihovoril aj majster MgrArt Juraj Brišák, ktorý vykonal reštaurátorské práce.

 

Táto socha nech okoloidúcim pripomína, že Ježiš nás svojím utrpením, smrťou a zmŕtvychvstaním vykúpil.

 

 

 

 

Ďakujem obci - pánovi starostovi a zastupiteľstvu za obnovenie tejto sochy aj za dôstojnú posviacku.

Štefan Hrbček

 

FOTO: Adam Zavoďančík

 

 

 

 

 

 

 

 

Комментарии

Výveska

**************

Príprava na Prvé sväté prijímamnie 2020

**************

 

Farský informačný list pre vnútornú potrebu farnosti Novoť

FARNIK 22

FARNIK 21

FARNIK 20

FARNIK 19

FARNIK (staršie čísla)

 

Služba lektorov na 17.  a 24. máj 2020

Podešťanská - Helena Smolárová a Michal Prokop
Podkopec - Dorota Šusteková a Ľubomír Blahút
Jarok a dolné Šoltýstvo - Ľubica Vlčáková a Helena Antušáková
horné Šoltýstvo - Oľga Durčáková a Barbora Blahútová
Zimnicová - Štefánia Habláková a Marta Michlíková
Barutová - Jana Ovšáková a Marta Prokopová

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)

ŠKOLA VIERY 2

List diecézneho biskupa veriacim

Plagát k škole viery