Profil farnosti

farnosť Turčiansky Peter
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families

Участники

Miestny správca:
ThLic. Miroslav Klimant
Kapláni:
contact-informations