Profil farnosti

farnosť Zvolen - mesto
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families

Участники

Miestny správca:
ThDr. Vojtech Nepšinský, PhD
Kapláni:
ICLic. Vladimír Václavík
contact-informations