« Назад

Boja sa zlí duchovia naozaj ruženca?

Boja sa zlí duchovia naozaj ruženca?

Zatiaľ, čo jedna skupina veriacich modlitbu ruženca miluje a nedá na ňu dopustiť, iná ju priam nemôže vystáť a zdá sa jej nudná, zastaralá a možno i zbytočná.

Modlitba posvätného ruženca je však veľmi mocnou zbraňou proti zlými duchom a ich plánom v našich rodinách a životoch. Nie je to len naše zbožné prianie. Existujú o tom rukolapné dôkazy. Dokonca už len prítomnosť ruženca ako predmetu je pre zlého ducha odstrašujúca a obmedzujúca.

Exorcisti hovoria o moci ruženca

Exorcisti používajú modlitbu posvätného ruženca i ruženec ako predmet pri pomoci ľuďom posadnutých zlým duchom. Pri procese oslobodenia od zlých duchov, zlý duch počas modlitby často spôsobuje postihnutému človeku silné bolesti v rôznych častiach tela, aby kvôli bolesti proces oslobodenia museli predčasne ukončiť. Exorcisti potom môžu napr. priložiť ruženec na danú časť tela postihnutého (hlavu, krk, chrbát). Francesco Bamonte, rímsky exorcista, ktorý vedie kurz exorcizmu na pápežskej univerzite, uvádza pre naše povzbudenie a rozšírenie povedomia o moci ruženca svoje skúsenosti, ktoré sa udiali počas exorcizmov, ktoré sám vykonával.

(Nasledovné citácie sú z jeho knihy, ktorá je oficiálne schválená katolíckou Cirkvou: Francesco Bamonte: Boj Panny Márie a diabla počas exorcizmov):

Raz, kým som prikladal ruženec na krk jednej posadnutej osoby, démon zakričal: „Chceš ma zabiť? Si vrah! Tie zrnká sú horšie ako tŕne z Kristovej koruny! Sú živým ohňom! Každá perla je srdce zasvätené! Zabije nás všetkých! Dusí nás! Dusí ma! Pre nás je to istá smrť!"

Inokedy v rovnakej situácii zvolal, snažiac sa zastaviť ma: „Daj preč tie ruže: smrdia, smrdia, tie ruže!" Ja som inštinktívne povedal: „Kde sú tie ruže?" A démon: „Hodil si ich na ňu (hovoril o posadnutej)." Tá osoba mi po exorcizme povedala, že si pamätá len to, že v istej chvíli sa cítila akoby zahrnutá vencom ruží.

Uvediem ešte iné vyjadrenia o ruženci, ktoré zazneli z diablových úst za rozličných okolnosti: ,,Každé zrnko toho venca, s ktorým sa modlíte, je pre nás švihnutím, páli nás."

„Keď používate tú zlorečenú reťaz (ruženec), bolí ma to, pretože vzývate Tú (Pannu Máriu), pripomínate mi život Toho (Pána Ježiša) (naše rozjímanie tajomstiev evanjelia v ruženci je zlému duchu súžením a oslabuje ho)."

Mnohí ľudia sa nechcú modliť ruženec, „pretože to nechcú robiť kvôli mne (zlému duchu), ktorý som ich bohom.“

Keď kontemplujete tajomstvá toho ruženca, je mi zle. Sú to údery. Vytrháva mi toľké duše!- Pretože je Jej. Pretože je Tej (Panny Márie)."

„Kto sa pridŕža toho (snažil sa strhnúť ruženec, ktorý som dal na krk posadnutej osoby), nikdy sa nestratí."

„Ja ho nenávidím (ruženec), pretože je vencom lásky, ktorý spája všetkých s Ním a s Ňou (Máriou).“

Z knihy : Francesco Bamonte: Boj Panny Márie a diabla počas exorcizmov

POKLADY CIRKVI

Nech nám je aj toto poznanie získané z exorcizmov utvrdením toho, čo už dobre vieme z učenia Cirkvi a skúsenosti svätých. Tie sú nám väčším pokladom ako vyjadrenia zlého ducha. Predsa len, za zamyslenie stojí skutočnosť, že ak sa nám do modlitby posvätného ruženca nechce, či k nej priam cítime odpor, teraz už môžeme tušiť, kto nám výdatne pomáha v tom, aby sme sa modlitbu posvätného ruženca nemodlili.

CHCETE POMÔCŤ INÝM? ZDIEĽAJTE TENTO ČLÁNOK A POMÔŽTE INÝM DOZVEDIEŤ SA TIETO DÔLEŽITÉ POZNATKY!

Комментарии
Podmienky pre odpustky pre duše v očistci v novembri

Podmienky pre odpustky pre duše v očistci v novembri

Odpustky znamenajú odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa týka viny... Odpustky sú čiastočné alebo úplné podľa toho, či oslobodzujú od časného trestu za hriechy čiastočne alebo úplne. Každý veriaci môže odpustky... získať buď pre seba, alebo aplikovať za zosnulých (KKC 1471).
Ruženec a Páter Pio

Ruženec a Páter Pio

Svätý Pio z Pietrelciny jedného dňa povedal: „Satan sa zameriava na zničenie tejto modlitby, ale nikdy sa mu to nepodarí: je to modlitba Tej, ktorá víťazí nad všetkým a všetkými. Je to Ona,...
Boja sa zlí duchovia naozaj ruženca?

Boja sa zlí duchovia naozaj ruženca?

Zatiaľ, čo jedna skupina veriacich modlitbu ruženca miluje a nedá na ňu dopustiť, iná ju priam nemôže vystáť a zdá sa jej nudná, zastaralá a možno i zbytočná.
(NE)dojčenie

(NE)dojčenie

Trvalo mi takmer dva roky, kým som sa odhodlala napísať tento príspevok. (Už na začiatku chcem napísať, že je to určené hlavne pre ženy. A že ak to niekto cíti/l podobne, kľudne môže zdieľať, nech sa to dostane ku každej žene, ktorá si práve toto potrebuje prečítať).
Odcudzenie sa v manželstve sa dá prekonať

Odcudzenie sa v manželstve sa dá prekonať

Vzájomné odcudzenie sa partnerov v manželstve sa hodnotí ako závažnejší problém ako neustále nezhody a hádky. JE MOŽNÉ ho však PREKONAŤ! Ľahostajnosť a nezaujatosť o to, čo žije ten druhý, takmer žiadne spoločné záujmy či aktivity mimo povinností začínajú z vášho manželstva robiť „pracovný tábor“, do ktorého sa vám, samozrejme, začína nechcieť vracať. Javí sa, že nemá zmysel udržiavať niečo také umelo...
Príďte na charitatívny beh BEH KALVÁRIOU 2023

Príďte na charitatívny beh BEH KALVÁRIOU 2023

Po vydarenom nultom ročníku sa aj tohto roku uskutoční v Považskej Bystrici 3.6.2023 charitatívny Beh Kalváriou, ktorého výťažok bude venovaný Filipkovi a Jessice na podporu ich finančne náročnej liečby.
Ježiš, Tebe som to urobil!

Ježiš, Tebe som to urobil!

Matka Tereza dvíha dlaň a ukazuje 5 prstov. Jej znak, ktorý hovorí: „TEBE SOM TO UROBILA!“ Toto gesto používa, keď prejavuje milosrdenstvo, keď dvíha malomocného, ale tiež vtedy, keď ju chcú oslavovať médiá.
Ako pomôcť iným prekonať alkoholizmus

Ako pomôcť iným prekonať alkoholizmus

V článku 10 hlavných príčin, prečo ľudia podľahnú alkoholizmu sme si vysvetlili, že ak chceme pomôcť závislým ľuďom, musíme najprv pochopiť príčinu, prečo začali piť.
Rivalita medzi súrodencami

Rivalita medzi súrodencami

Rivalita medzi súrodencami býva častá. Hovoríme, že je normálna, ale je aj dobrá? V slovenských pomeroch sa „bojový stav“ medzi súrodencami (mladšími či staršími, dokonca dospelými) vyskytuje ako bežný jav. Náhle nás potom zarazí, že niektoré národy prirodzene vedú deti k vzájomnej súdržnosti, láske a rešpektu bez porovnávania a večného vzájomného súťaženia. Ako to potom s tou súrodeneckou rivalitou skutočne je?
Videokatechéza pre rodiny 4: Láska v manželstve

Videokatechéza pre rodiny 4: Láska v manželstve

Videokatechézu publikujeme s osobným súhlasom Prof. Františka Trstenského, ktorý je jej autorom
Modlitba sv. Gertrúdy Veľkej za duše v očistci

Modlitba sv. Gertrúdy Veľkej za duše v očistci

Sv. Gertrúda Veľká ako jedna z prvých zanechala písomné zmienky o víziách a návštevách duší z očistca. Po skončení tejto krátkej modlitby mala vždy obraz mnohých duší odchádzajúcich z očistca do neba.
Modlitba za pápeža Františka

Modlitba za pápeža Františka

Stáť na čele Cirkvi je zodpovednou a náročnou úlohou. Svätý otec potrebuje podporu mnohých modlitieb, aby pod vedením Ducha Svätého mohol vykonávať svoje poslanie a mal k tomu potrebnú múdrosť, silu a zdravie.
NEDEĽA a jej náboženský a sociálny význam AUDIOKATECHÉZA

NEDEĽA a jej náboženský a sociálny význam AUDIOKATECHÉZA

Nedeľa sa stala súčasťou „weekendu“ a v našom chápaní sa doslova dostala na chvost týždňa. Pre prvých kresťanov to však vždy bol prvý deň, ktorý dával orientáciu pre celý nový týždeň. V tetjo časti sa dozviete o význame a rizikách, ktorým je vystavený Pánov deň nielen zo strany spoločnosti, ale aj v postoji mnohých veriacich.
Videokatechéza pre rodiny 3: Povolanie rodiny

Videokatechéza pre rodiny 3: Povolanie rodiny

Videokatechézu publikujeme s osobným súhlasom Prof. Františka Trstenského, ktorý je jej autorom
Opravme si svoj obraz o Márii Magdaléne

Opravme si svoj obraz o Márii Magdaléne

O Márii Magdaléne čítame v Lk 8,2, že z nej Pán Ježiš vyhnal 7 zlých duchov. Mnohí to spájajú s hriechom v sexuálnej oblasti. Evanjeliá však nič také neuvádzajú. V tejto časti podávam pohľad na túto biblickú postavu, ako ho nachádzame v Svätom písme. Prajem Vám príjemné počúvanie.
Ako Cirkev naloží so skúsenosťou pandémie

Ako Cirkev naloží so skúsenosťou pandémie

Slovenská spoločnosť a Cirkev má skúsenosť s prvou a druhou vlnou pandémie.
Videokatechéza pre rodiny 2: Skutočnosť a výzvy rodín

Videokatechéza pre rodiny 2: Skutočnosť a výzvy rodín

Videokatechéza je publikovaná s osobným súhlasom Prof. Františka Trstenského, ktorý je jej autorom
Videokatechéza pre rodiny 1: Vo svetle slova

Videokatechéza pre rodiny 1: Vo svetle slova

S osobným dovolením publikujeme videokatechézu Prof. Františka Trstenského pre rodiny.
Domáca cirkev podľa vzoru prvých kresťanov

Domáca cirkev podľa vzoru prvých kresťanov

Prednáška na počúvanie Prof. Františka Trstenského
Modlitba sv. Františka Saleského v starobe

Modlitba sv. Františka Saleského v starobe

Pane, ty vieš lepšie ako ja, že zo dňa na deň starnem a jedného dňa budem starý. Chráň ma pred myšlienkou, že musím pri každej príležitosti a ku každej téme niečo povedať. ...