« Назад

Veríš tomu?

Boh je Dobrý... Ano, hovorím AMEN.

A aj napriek tomu, že kráčame v tejto pravde a stotožňujeme sa s tým, ťažko je nám prísť k Bohu a vyznať.

Vyznať, že som padol...že moje viera bola slabá a možno že ešte je. Vieme aj to, že Boh nám chce odpustiť naše hriechy a že nám chce dať ďalšiu šancu aj keď -stú... a napriek tomu, je veľmi ťažké prísť a vyznať, pokoriť sa.

Lebo nám diabol kecá a tlčie do našich hláv, že uňho už pre nás niet prijatia a odpustenia. Ale to nie je pravda... V prvom liste Jánovom sa píše, že : Boh je svetlo a niet v ňom nijakej tmy. Jn 1 (5,6)  a ďalej, že

ak chodíme vo svetle, ako je on vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu.

Ale: ak hovoríme, že nemáme hriech, klameme sami seba a nie je v nás pravda. 

A teraz to najviac: Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti. Ameeeeeeen.

Toto je pravda, v ktorej máme kráčať.

Pravda, do ktorej  ťa chcem pozvať. Ak aj ty máš pochybnosti a myslíš si, že už niet pre teba odpustenie taaak toto je tá pravda, ktorú si máš osvojiť a v ktorej máš kráčať.

Lebo #GOD IS GOOD

Buďte požehnaní+ 

 

Комментарии
sign-in-to-add-comment
Пока нет комментариев. Будь первым.