« Назад

Všetko sa Ti vráti.

Všetko sa Ti vráti.

Inými slovami: Nerob druhým to, čo nechceš aby oni robili tebe...prípadne(lepšie to znie) Čo chceš aby druhí robili tebe, rob aj ty im. SORRY! Nesúhlasím.

...pretože, na tomto svete je priveľa egoistických ľudí a ľudí, ktorí láskavosť odplácajú nenávisťou... ale zase na druhej strane nás chcem povzbudiť ku konaiu dobra a pomáhaniu si navzájom. Neboj sa, Boh to vidí. On vidí aj v skrytosti... a raz nám to tisícnásobne vráti. Alebo keď niekomu pomôžeme, bez toho aby o tom, vedel. (Ano, aj tak sa dá pomáhať.) Uvediem príklad: Keď sa modlíte za niekoho, za niečiu rodinu, za príbuzných, za chorú osobu a Boh vyslyší vašu prosbu, daný človek  vyzdravie a bude ďakovať a chváliť Boha, že? (Teda, možno 75% ľudí by to tak urobilo)  ale On odplatí aj vám. 

Dobro, za ktoré nám nebola od ľudí daná pochvala, Boh ocení ešte viac! Preto, nestojme v úzadí len preto, že náš postoj je niekedy: ,,Prečo by som mu/jej mala pomáhať,keď ona by to pre mňa neurobila? ; Prečo by som mala niekomu preukázať láskavosť keď on ju nepreukáže mne?,, Práve preto, že Ježiš povedal - List Korinťanom 6,2: Preto si pomáhajte niesť svoje bremená. Tak naplníte Kristov zákon.

Ja osobne často hovorím, o zmene v národe(možno ste to postrehli v predošlom blogu), zmene v premýšľaní, o prebudení. Občas aj o budovaní niečoho nového. A to nepríde, tá zmena nenastane ak nebudeme mať Ježišov postoj, veď On povedal: ...ale každému kto ťa udrie na pravom líci, obráť k nemu aj druhé. A tomu, kto ti berie plášť, neodopri ani šaty. Každému kto ťa prosí, daj a ak ti niekto niečo vezme, nežiadaj to naspäť. Lebo: Ak milujete tých, čo vás milujú, akúže máte zásluhu? Veď aj hriešníci milujú, tých čo ich miujú. Ak robíte dobre tým, čo vám dobre robia akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici požičiavajú hriešnikkom, aby dostali naspäť to isté. Ale milujte svojich nepriateľov, dobre robte, požičiavajte a nič za to nečakajte! Tak bude vaša odmena veľká a budte synmi Najvyššieho, lebo On je dobrý aj k nevďačným a zlým. Buďte milosrdní, ako je milosrdní Váš Otec!... Hovoríme si Božie deti? Tak potom by sme mali konať ako hovorí Ježiš a nemali by sme hneď myslieť na karmu. Stále sa pokúšajme vidieť zo z Ježišovej perspektívy... Očami Ježiša.

Комментарии
sign-in-to-add-comment
Súhlasím. Až na to, že to je IDEÁL, nie realita.
Отправлено в 22.05.13 10:29.
Hej, obrovskú zmenu v živote každého človeka prinesie, keď skúsi žiť podľa slov "ak ťa niekto prosí, aby si s ním šiel jednu míľu, choď s ním dve" dôsledne a bez výnimiek emoticon. Prináša to radosť. A niekedy je ešte lepšie, ak s niekým prejdeme míľu, hoci o nič nežiadal emoticon.
Отправлено в 22.05.13 20:20.