Profil farnosti

farnosť Košice – Dóm sv. Alžbety
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families

Участники

Miestny správca:
Mons. ThLic. František Šándor
Kapláni:
dp. ThLic. Martin Harčár
dp. Mgr. Slavomir Engel
dp. Mgr. Peter Jurašek
contact-informations