« Назад

Ponúkam

Hoci sa mi spočiatku nepáčilo, že sa aj z mojej komunity stáva inzertná rubrika, nik sa neozval kritickým hlasom, ponúknem teda svoje služby aj ja.

Prekladám z nemeckého a do nemeckého jazyka literatúru,a to beletriu a  z odbornej v oblasti chémie, medicíny a hlavne teológie.

Mám za sebou úspešne vydaných 7 kníh v SSV, Novom meste a Katolíckom biblickom diele, odborné prekladám hlavne články.

V okruhu Popradu vyučujem nemecký jazyk súkromne, od 7 rokov po neobmedzenú vyššiu vekovú skupinu, všetky úrovne od základov až po štátnice. Svojim študentom sa venujem individuálne podľa ich potrieb- konverzácia, gramatika, doučovanie, korekcia výslovnosti ,v tichom, útulnom byte,  treba dochádzať za mnou domov, nakoľko nemám vozidlo.

S prekladmi môžem začať hneď, vyučovanie od septembra.

Som nemeckej národnosti,nemčina je mojim materinským jazykom, mám dve štátnice z nemčiny a študovala som na dvoch slovenských univerzitách.

Kontakt   mobil : 0917 202 257    

Комментарии
sign-in-to-add-comment
Отправлено в 23.04.14 12:36.
Nechcela by som byť ako žobrák, ale som skutočne odkázaná na tento druh práce, pretože mám viac ako 7 krížikov, dosť diagnóz a fyzicky pracovať nevládzem. Dôchodok mám malý, odchádzala som naň zo školstva a v nedobrých rokoch. Zarobiť si potrebujem na lieky, zubné náhrady a opravu kúpeľne. Spoločenstvo ma podporuje príspevkom na mobil- paušál. Viac nemôže, máme nezamestnané a starenky, ktorým treba pomôcť.
Отправлено в 25.04.14 0:15.