« Назад

A ja som prvý z nich.....

A ja som prvý z nich.....

V kostoloch sa ľudia často modlievajú "za obrátenie hriešnikov".

A či nie som hriešnikom aj ja?

Východná katolícka Cirkev má nádhernú modlitbu pred sv. prijímaním.

:"verím, Pane, a vyznávam, -že ty si Kristus, Syn živého Boha, ktorý prišiel na svet spasiť hriešnikov, z ktorých prvý som ja.....

....prijatie Tvojich svätých tajomstiev Pane, nech mi neslúži na súd alebo odsúdenie, ale na uzdravenie duše i tela.

Bože, buď milostivý mne hriešnemu.

Bože, očisť moje hriechy a zmiluj sa nadomnou.

Mnoho ráz som zhrešil, Pane, odpusť mi."

Bolo to na modlitebnej stránke, ale behom 2 minút vymazané. Zmizne aj odtiaľ?

 

 

Комментарии
sign-in-to-add-comment
Пока нет комментариев. Будь первым.