Дневники

« Назад

Apoštolát: 1. Osobná formácia kresťana

Apoštolát: 1. Osobná formácia kresťana

Apoštolát, evanjelizácia nie sú možné, nie sú plodné bez osobnej formácie jednotlivca. Potvrdzujú to mnohí kňazi a skúsení kresťania v minulosti i v súčasnosti. Osobná formácia jednotlivca vychádza z modlitby, nabáda a vedie k zmene vlastného života na život podľa Krista a prechádza do iniciatívy pre iných - kresťanov a nekresťanov. Ak bude náš život rásť a mocnieť v Kristovi, budeme niesť ovocie posvätenia a budeme ho šíriť okolo nás. Tak môžeme meniť svet.

Osobná formácia každého kresťana, nezávisle od stavu a povolania, je najdôležitejším prvkom apoštolátu a evanjelizácie.  Bez rastu osobného života kresťana nemôže byť reč o apoštoláte alebo evanjelizácii. Ľahko by sa mohlo stať, že budeme vymýšľať rady a návody pre iných a my sami zostaneme stáť, či skôr sa presunieme do aktivít, ktoré síce môžu byť dobré, nemusia však byť prioritou Ducha svätého pre naše povolanie a pôsobenie. Skôr alebo aj dosť neskoro ukáže čas, že to bolo síce hodnotné dielo, ale nemusí nám priniesť očakávané výsledky.

Dnešná doba je známa rýchlosťou,  zmenami, prívalom udalostí, a nedostatkom času, ktorý akoby nám mizol dakde medzi prstami. Času menej nie je! Našich "záujmov" je nehorázne veľa! na tom je potrebné niečo zmeniť. nemôžeme slúžiť dvom (dokonca mnohým!) pánom. Máme iba jediného! Je nevyhnutné napojiť svoj osobný život na Krista takým spôsobom, aby som rástol v osobnom živote, iba tak môžem začať evanjelizovať najskôr moje bezprostredné okoli - rodinu, potom priateľov a tak ďalej. Potrebujem zmenu života. Potrebujem formovať svoj osobný život podľa Krista denne, bez ohľadu na zamestananie, povolanie. Má to byť konkrétny dosiahnuteľný štýl, ktorý vyhovuje každému osobne, a dá sa použiť aj v rodinách a v skupinách. Potrebujeme smerovať k osobnému rastu a  zmene života, aby náš apoštolát mohol byť účinný, potrebujeme osobné vedenie Ducha svätého a aby náš život niesol bohaté ovocie nie len pre kresťanov, pre Cirkev ale aj pre svet, v ktorom žijeme. Musíme začať od seba.

Ak sa chcem pohnúť dopredu, musím niečo zmeniť. Nemôžem meniť iných okolo seba, môžem meniť iba seba. Možno - určite sa zmenia iní okolo mňa.

Nemôžem vynechať ani skracovať modlitbu a účasť na Liturgii. Z nej čerpám život a silu. Tí, čo sa nezúčastňujú na Liturgii, majú modlitby a iné formy zotrvávania pred Pánom. Osobnú formáciu musím zadeliť tak, aby som mohla denne na sebe pracovať a aby som dobre využila čas a plnila si moje povinnosti. Materiálu je viac než dosť. stačí ho už iba použiť. Overenie rastu preskúšavame v dennom živote. Zrazu nás deti nerozčúlia, zrazu sa nám podarí zachovať si pokojné srdce, hoci inokedy v podobnej situácii to bolo úplne nemožné... Zrazu začne všetko vyzeraž úplne inak. lepšie, ľahšie...

Začínam (skôr pokračujem) konkrétne v mojom osobnom živote a pokúsim sa nechať vás nahliadnuť do toho, ako. Postupne uverejním na blogu krátke témy, týkajúce sa osobnej formácie, dám do knižnice na mojej stránke materiál k samoštúdiu, ktoré je jej súčasťou. Budem sa snažiť o stručné a nie príliš rozsiahle texty, aby ich mohol použiť každý z vás.

Robíme mnohé veci - životne dôležité, potrebné, pre radosť sebe a pre iných. Aby sme boli efektívni a aby sme rástli vo viere a v láske k Bohu a k blížnemu, musíme ich zosúladiť a podriadiť Bohu tak, aby sme videli výsledky. O tom však už v jednotlivých príspevkoch.

Možno vás myšlienka osobnej formácie osloví a sa stane podnetom pre osobný rast aj pre vás.

 

Zverujem všetko do rúk Bohu a nechám sa viesť Duchom svätým, ktorého prosím o svetlo a pomoc vo všetkom. Mária, Matka moja a Matka naša, zverujem tebe toto dielko! Vyprosuj nám požehnanie a ochranu, buď nám oporou a vyprosuj nám svetlo Ducha svätého! Amen!

Chvála Otcovi, Kristovi a Duchu svätému! Amen!

+

Odkazy:

Modlitba kresťana http://mojakomunita.sk/web/newfame/blog/-/blogs/formacia-krestana-modlitba

Ako konať v Duchu svätom? Budovanie osobnej účinnej a mocnej viery v Boha http://mojakomunita.sk/web/newfame/blog/-/blogs/ako-konat-v-duchu-svatom?

Комментарии
sign-in-to-add-comment
Mnoho múdrych slov! Súhlasím s nimi.
Ak stagnujeme v našom kresťanskom živote, niečo nie je v poriadku. Ak sa nemeníme, niekde robíme chybu. Preto sa musíme skutočne zamyslieť sami nad sebou, ako napredovať tak, aby to bolo na nás aj vidno. Všetko ide s pomocou Ducha Svätého, dovoľme Mu vstúpiť do našich životov a formovať nás!
Vďaka, Majka, za štúdium o nasledovaní Krista.
Отправлено в 20.10.12 16:13.
Veru, nemôžeme rozvíjať plodnú evanjelizáciu, ak sami nerastieme vo viere.

"Nemôžem meniť iných okolo seba, môžem meniť iba seba." - veľká pravda, na ktorú často zabúdame. Veru, nemá zmysel chcieť meniť ostatných. Môžeme zmeniť len seba. emoticon
Отправлено в 20.10.12 20:45.
Ďakujem vám, drahé priateľky Evka V. a Evka B. :0))
Отправлено в 21.10.12 8:00.
Ďakujem za príspevok. Potreboval som ho. Je veľkou inšpiráciou aj pre môj duchovný život. Myslím, že naše apoštoláty by mal viesť Duch Svätý v našom srdci. A samozrejme sviatostný Ježiš - tiež v našom srdci. Bez nich to nejde. Ďakujem...
Отправлено в 24.09.18 21:11.